Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  SALADYNA ŚWIĘTA WOJNA 1187-1189

  Zebrawszy ogromną armię, Saladyn (1137?--1193), sułtan Egiptu i wielki wódz muzuł­mański, rozpoczął świętą wojnę z chrześ­cijańskimi krzyżowcami w celu zdobycia łacińskiego Królestwa Jerozolimy (rozejm został pogwałcony przez chrześcijan, którzy pod wodzą Rajnolda z Chatillon [zm. 1187]...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOAŃSKA WOJNA DOMOWA 1893--1894

  Wiosną 1893 Mataafa (zm. po 1899), wódz Samoa, nie zastosował się do nakazu udania się do Apii, stolicy Samoa, i rozpo­czął wojnę przeciw swemu rywalowi, Malie­toa Laupepie (zm. 1898), królowi Samoa. Siły wodza Mataafy okazały się za słabe i Mataafa musiał się wycofać na małą wyspę samoańską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALWADORSKA WOJNA DOMOWA 1977--1992

  W 1977 do władzy w Salwadorze doszedł konserwatywny rząd cywilno-wojs­kowy; w tym czasie w Salwadorze nasilały się gwałtowne starcia między zwalczającymi się frakcjami lewicowymi i prawicowymi. W kraju szerzyły się porwania, zabójstwa i nieuzasadnione aresztowania. W tych oko­licznościach doszło do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOAŃSKA WOJNA DOMOWA 1898--1899

  Po śmierci w 1898 samoańskiego króla, Malietoa Laupepy, jego rywal, Mata­afa (zm. po 1899) wrócił na pokładzie okrętu niemieckiego z wygnania i wkrótce został wybrany na samoańskiego króla; w rzeczy­wistości był marionetkowym władcą, pozo­stającym pod wpływem Niemców. Konsu-lowie USA i Wielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALWADORSKI PRZEWRÓT 1948

  Od 1931 do 1944 w Salwadorze dyktatorskie rządy sprawował prezydent, generał Maximiliano Hernandez Martinez (1882-1966); ustąpił z urzędu po strajku powszechnym (maj 1944) zorganizowanym w proteście przeciw bezlitosnym represjom po zdławionym przez niego przewrocie wojskowym, do którego doszło miesiąc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA O SAHARĘ HISZPAŃSKĄ 1976

  W 1976 Hiszpania przekazała Maroku dwie trzecie obszaru swojej zamorskiej prowincji, Sahary Hisz­pańskiej, a jedną trzecią (część południową) - Mauretanii. Tuż potem oddziały Maroka poprowadziły „Zielony marsz" 350 tysięcy ludzi na tereny, do których Maroko rościło sobie prawa; w tym samym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAND CREEK, MASAKRA W S AŃ D CREEK 1864

  28 listopada 1864 oddział amerykańskiej kawalerii i ar­tylerii po pięciu dniach marszu w zimnie przez równiny natrafił na obóz Indian Cze-jenów i Arapahów nad Sand Greek (dopływ rzeki Arkansas w południowo-wschodniej części Kolorado). Dowódca, pułkownik John M. Chivington (1821-1894), postano­wił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMILÓW RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY 1919-1920 (ruch l marca)

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAINT ALBANS, NAJAZD NA SAINT ALBANS 1864

  Bodźcem do utworzenia w 1867 unii wszystkich posiadłości brytyjskich w Ameryce Północnej (Kanada) była obawa Kana­dyjczyków przed agresją Stanów Zjedno­czonych. W czasie WOJNY SECESYJNEJ około 25 konfederatów przebywających w Kanadzie przekroczyło granicę Unii i za­atakowało miasto Saint Albans w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMNICKA WOJNA PIERWSZA 343-341 p.n.e.

  Wojownicze plemiona Samnitów za­mieszkiwały obecny region Abruzzów we Włoszech, głównie południową część Ape­ninów. W IV w. p.n.e. Samnici zaczęli powiększać swoje terytoria, co prowadziło do konfrontacji z Rzymem. Pierwsze starcie nastąpiło w 343, gdy Kapua, miasto należące do Związku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /3 465

  praca w formacie txt

Do góry