Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ŚRUTOWA WOJNA 1838

  Kierowana przez Thaddeusa Stevensa (1792-1868) i popiera­na przez część wigów, partia antymasońska próbowała nie dopuścić demokratów z Fila­delfii do Kongresu Pensylwanii w Harris-burgu. Rozwścieczony tłum mieszkańców Filadelfii opanował Harrisburg i groził za­stosowaniem przemocy. Gubernator...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARSKIE POWSTANIE 1798.

  Szwaj­carski region Vaud podniósł bunt przeciw znienawidzonej władzy z Berna. Na czele buntu stanął Frederic Cesar de La Harpe. Pod wpływem sugestii Napoleona Bonaparte (1769-1821) wojska rewolucyjnej Francji pod pozorem pomocy dla Vaud najechały Szwajcarię; region Vaud został przekształ­cony w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l 1914-1918

  Bezpo­średnią przyczyną wybuchu wojny był za­mach na następcę austro-węgierskiego tro­nu, księcia Ferdynanda, do jakiego doszło w Serbii. Jednak międzynarodowe napięcie i rywalizacja (patrz bałkańskie wojny) narastały już od wielu lat. 28 lipca 1914 monarchia austro-węgierska wypowiedziała Serbii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /4 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARSKO-MEDIOLAŃSKA WOJNA 1478.

  Wraz ze wzrostem liczby najemnych żoł­nierzy i kupców przekraczających Przełęcz Świętego Gotarda na granicy włosko-szwaj-carskiej, koniecznością stało się wyraźne określenie niedokładnie dotychczas ustalo­nej granicy. Val Levantina odrzuciła w 1475 zwierzchność Mediolanu, a jej wojska wspie­rane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l NA BAŁKANACH 1915-1918

  Na Półwyspie Bałkańskim wrzało od bardzo dawna; przyczyną były nieporozumienia na tle narodowościowym i dążenia ekspansjonistyczne (patrz bał­kańskie wojny). 28 lipca 1914 Austro-Węg-ry wypowiedziały wojnę Serbii (patrz świa­towa wojna 11914-1918), ale rozpoczęły dzia­łania, dopiero gdy wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWEDZKA WOJNA 1630-1635

  Po duń­skim okresie (patrz duńska wojna 1625-1629) TRZYDZIESTOLETNIEJ WOJNY, w cza­sie największych sukcesów Świętego Cesar­stwa Rzymskiego, król Szwecji Gustaw II Adolf (1594-1632), z wyznania luteranin, obawiając się mocnego usadowienia się ce­sarza na południowym brzegu Bałtyku i wmieszania się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOCKIE POWSTANIE PRZECIW MARII, KRÓLOWEJ SZKOTÓW 1567-1568

  Tajem­nicze morderstwo lorda Henryka Darnleya (1542-1567), męża Marii, królowej Szkotów (1542-1587), którą posądzano o owe zabój­stwo, spowodowało oburzenie protestantów, i kosztowało Marię utratę korony. Jej nie­spodziewane, zawarte zaledwie w trzy mie­siące później, małżeństwo z Jamesem Hep-burnem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOCKIE POWSTANIE PRZECIW MARII DE GUISE 1559-1560

  Wdowa po królu Jaku­bie V (1512-1542) katoliczka Maria de Guise (1515-1560), regentka Szkocji, wy­stępowała przeciw szerzącemu się w Szkocji protestantyzmowi. Wielcy panowie sporzą­dzili „First Covenant" (Pierwsza ugoda), projekt utworzenia protestanckiego kościoła narodowego, lecz ani duchowieństwo, ani...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „SZALONEGO MUŁŁY" ŚWIĘTE WOJNY 1899-1920

  Muhammad ibn Abd Alłah Hasan (1864-1920), przywódca wojowni­czego muzułmańskiego bractwa sufickiego, zwanego Salihija, zaciekle przeciwstawiał się obcym „niewiernym chrześcijańskim" kolonizatorom uważając, że ich wpływy naruszą czystość islamu w Somalii. Z tego powodu ogłosił dżihad (świętą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYRII WOJNA Z PERGAMONEM 224-221 p.n.e.

  Pergamon (Bergama) było jednym z miast greckich w północnej Azji Mniejszej, które założył macedoński zdobywca Alek­sander Wielki (356-323). Około 238 król Pergamonu Attalos I Soter (269-197) od­niósł wielkie zwycięstwo nad Galatami, mieszkańcami środkowej części Azji Mniej­szej. Zwycięstwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /789

  praca w formacie txt

Do góry