Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1474-1475

  Rozmowy dyp­lomatyczne między rywalizującymi króle­stwami Ajutthają i Cziang Majem, podejmo­wane w celu rozwiązania spornych spraw, doprowadziły jedynie do trwającego sześć lat rozlewu krwi, najazdu Ajutthai na Cziang Maj i zajęcia jego terytorium. Wojska Cziang Maju poniosły porażkę; w 1475 król tego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1387-1390

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1411

  Po śmierci króla Cziang Maju (królestwo Tajów w północnej części Syjamu) Sen Muangmy (1373-1411), między dwoma jego synami, księciem Sam Fangkenem (zm. 1442) i księciem Ji Kum-kamem (wzmian. 1411-1420), wybuchł spór o następstwo tronu. Ji Kumkani poprosił o pomoc króla Ajutthai (królestwo Tajów w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1442-1448.

  Książę Czao Lok (1411-1487) zmusił ojca, króla Cziang Maju (królestwo Tajów w północnej części obecnego Syjamu) Sam Fangkena (zm. 1442), do abdykacji i sam objął tron jako król Sri Suthamtilok. Dziesiąty syn Sam Fang Kena, książę Czao Dżoi (zm. ok. 1446), odmówił poparcia przewrotu doko­nanego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTEJ LIGI WOJNA 1510-1514

  Poparcie udzielone przez Francję Alfonsowi I Este (1486-1534) w walce przeciw papieskiej władzy skłoniło papieża Juliusza II (1443--1513) do utworzenia Świętej Ligi państw włoskich (łącznie z Wenecją, niedawnym wrogiem papieża [patrz ligi z cambrai wojna isos-isio], kantonami szwajcarskimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŚWIŃSKA WOJNA" 1906-1909.

  Usiłując zmniejszyć zależność gospodarczą od mo­narchii austro-węgierskiej, od 1904 Serbia zaczęła ograniczać import z Austrii i spro­wadzać broń z Francji, zawiązała również unię celną z Bułgarią (1905), z powodu której towary austriackie obciążone cłem nie miały w Serbii popytu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TADŻYKISTAN, WOJNA DOMOWA W TADŻY­KISTANIE

  Po rozpadzie Związku Ra­dzieckiego Tadżykistan 9 września 1991 proklamował niepodległość (w ZSRR Ta­dżykistan od 1929 miał status republiki związkowej). Po ogłoszeniu deklaracji nie­podległości o władzę w Tadżykistanie ry­walizowały zwaśnione klany północne i po­łudniowe. Wojna klanów była...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1371-1378.

  W 1371 król Ajutthai (królestwo Tajów w południowo--środkowym Syjamie) Boromoradża I (zm. 1388) poprowadził wyprawę wojenną na północ w celu odzyskania władzy nad Suk-hothai, małym królestwem Taj ów, które podupadło za panowania Tammaradży II (zm. 1409) i zostało opanowane przez po­wstańców. Chcąc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II W CHINACH 1941--1945.

  Chiny, pozostające od wielu lat w stanie wojny z Japonią (patrz chińsko--japońska wojna 1937-1945), przystąpiły do II wojny światowej po stronie sprzymierzo­nych pod koniec 1941. Większa część chiń­skiego wybrzeża znajdowała się w rękach Japończyków, w związku z czym dostawy dla chińskich armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTA WOJNA PIERWSZA ek. 590 p.n.e.

  święte wojny były toczone w obronie sank­tuarium Apollina w Delfach, stąd pochodzi ich nazwa. Wojny wynikały zarówno z po­budek politycznych, jak i religijnych. W pie­rwszej wojnie brała udział Amfiktionia Del-ficka utworzona przez państwa skupione wokół Termopili, a później Delf w celu prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /4 708

  praca w formacie txt

Do góry