Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  TIMURA NAJAZD NA INDIE 1398-1399

  Podobnie jak Czyngis-chan (1167P-1227) Timur (1336-1405), wódz turecko-mongol-ski, rzadko prowadził wojny bez formalnego powodu. Oficjalnie wystąpił przeciw Delhi z zarzutem, że faworyzuje się tam wyznaw­ców innych religii niż islam; w rzeczywis­tości skorzystał z dynastycznych waśni suł­tanatu i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEKSASKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1836

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMURA NAJAZD NA RUŚ l TERENY ZŁOTEJ ORDY1395-1396.

  Po zwycięstwie nad To-chtamyszem (zm. 1406) nad rzeką Terek (1395) (patrz timura wojna z tochtamy-szem druga 1390-1395) Timur (1336-1405) poprowadził następnie 100-tysięczną armię na Ruś, wtargnął do ziemi riazańskiej, zdo­był miasto Jelec i zatrzymał się dopiero w odległości ok. 300 km od Moskwy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEODORYKA WOJNA Z ODOAKREM 489--493

  Ostrogoci (Goci wschodni), lud po­chodzenia germańskiego, pod wodzą króla Teodoryka Wielkiego (454P-526) teoretycz­nie sprzymierzeńcy Bizancjum, prowadzili dokuczliwe najazdy na prowincje wschod­niego cesarstwa rzymskiego. Cesarz wschod-niorzymski Zenon (426-491), chcąc pozbyć się Ostrogotów, mianował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMURA PODBOJE 1360-1405

  Timur Lang („Timur kulawy"), w Europie zwany Tamerlanem (1336-1405), uważany jest cza­sem za potomka Czyngis-chana (1167?--1227), ale w rzeczywistości nie był Mon­gołem, lecz Turkiem z plemienia Barłasów. Był konserwatywnym muzułmaninem, ale tolerował inne wyznania. Podobnie jak Czyngis-chan, był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA W TEUTOBUR-SKIM LESIE 9 n.e.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMURA WOJNA Z TOCHTAMYSZEM PIERW­SZA 1386-1389

  Podobnie jak w stosunku do swego rywala Mamaja (zm. 1380), wódz mongolski Tochtamysz (zm. 1406) szybko zapomniał o wdzięczności i zobowiązaniach, które winien był Timurowi (1336-1405), swemu protektorowi (patrz złotej ordy wojna dynastyczna i359-1381). W 1372 Timur zhołdował Chorezm należący dawniej do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA W TIANJINIE 1870.

  Wielu chińskich dostojników oraz wyznaw­ców licznych religii istniejących w Chinach nie znosiło białych misjonarzy chrześcijań­skich, którzy w połowie XIX w. licznie ściągali do ich kraju. W celu podburzenia ludu szerzono pogłoski, że cudzoziemcy są czarownikami. Francuskie szarytki prowa­dzące...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD TINCHEBRAI 1106

  Robert Krótkoudy (l 054?-1134), książę Normandii, buntował się przeciw ojcu (patrz wilhelma i zdobywcy najazd na normandię io?6) i walczył z bratem (patrz wilhelma h wojna z robertem kró-tkoudym 1089-1096). Po powrocie z krucjaty w 1100 następnego roku usiłował bez powo­dzenia odebrać angielski tron...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIEPOLA REBELIA 1310.

  Wielka Rada spra­wująca rządy w Wenecji stała się z czasem instytucją w najwyższym stopniu oligar­chiczną; członkostwo w niej było przekazy­wane dziedzicznie. Odsunięci od wpływu na decyzje rządowe Wenecjanie podnieśli w 1300 bunt, który jednak zakończył się klęską, a jego przywódców powieszono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt

Do góry