Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  TURECKO-PERSKĄ WOJNA 1730-1736

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKO-PERSKA WOJNA 1514-1516

  Gdy sułtan Selim I (1467-1520) wstąpił na tron turecki, czemu towarzyszył rozlew krwi, natychmiast rozpoczął przygotowania do wojny z szyicką Persją, gdyż jako fana­tyczny sunnita przekonany był, że musi ukarać nieortodoksyjnych szyitów - Persów, którzy popierali jego brata Ahmeda (zm. 1513) w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKO-PERSKĄ WOJNA 1743-1747

  Na początku lat czterdziestych XVIII w. doszło do zatargów Turcji z Persją domagającej się praw dla szyitów od Turcji. Nadir Szach (1688-1747) w 1743 wypowiedział Turcji wojnę, podjął wyprawę na Konstantynopol. Dowiedziawszy się, że ulem turecki (muzuł­mański doradca prawny w sprawach wiary)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKA WOJNA DOMOWA 1559

  Z czysto wojskowego punktu widzenia sułtan Sulej-man I (1496-1566) w pełni zasługuje na przydomek Wspaniały nadany mu przez historyków; jego osobiste życie zasługuje jednak na znacznie mniej pochwał. Jak wielu innych sułtanów ulegał podszeptom haremu, nawet w kwestiach polityki. Uwie­rzył kłamstwu swej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKA WOJNA DOMOWA 1481-1482

  Mehmed II Zwycięzca (1429-1481) wpro­wadził zasadę niepodzielności rządów, co przyczyniło się do wzmocnienia tureckiego imperium. Władza należała wyłącznie do niego, a bezpieczeństwu rządów służył również szczególny zwyczaj Turków osmań­skich, zgodnie z którym rządzący sułtan mógł pozbawić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZYDZIESTOLETNIA WOJNA 1618-1648

  U podłoża tej wyniszczającej, ogólnoeuropej­skiej wojny leżały konflikty religijne: pro­testantyzm przeciw kontrreformacji katolic­kiej, pluralistyczna tolerancja przeciw ar­bitralnemu narzucaniu wyznania, lutera-nizm i kalwinizm, Unia protestancka i Liga Katolicka. Był to również konflikt politycz­ny:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /5 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROJAŃSKA WOJNA ok. 1200 p.n.e.

  Jest wysoce prawdopodobne, że historia wojny trojańskiej przedstawiona w zmitologizowa-nej formie w „Iliadzie" Homera oparta jest na faktach historycznych. W starożytnych zapisach znajdują się imiona zamieszczone w utworze Homera, a dowody archeologicz­ne potwierdzają tezę o najazdach Greków achajskich w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKA WOJNA DOMOWA 1509-1513

  Sułtan Bajezid II (1447-1513), który objął tron w bratobójczych walkach o władzę (patrz turecka wojna domowa 1481-1482), został zmuszony do odejścia w podobnych okolicznościach; zbuntowali się przeciw niemu jego synowie, członkowie plemion turkmeńskich oraz janczarzy. Nawet śmierć przypominała tamte...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZYNASTOLETNIA WOJNA 1454-1466

  Król Polski Kazimierz II Jagiellończyk (1427-1492) chciał odzyskać Pomorze Gdańskie zagarnięte przez Krzyżaków (nie­miecki zakon rycerski) w czasie ubiegłych wojen (patrz krzyżaków wojny z polską 1308-B43). Despotyczne rządy Krzyżaków doprowadziły w 1454 do powstania ludności państwa krzyżackiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUNG SIÓSTR POWSTANIE 39-43.

  Na tere­nie obecnego Wietnamu mąż Trung Trać (zm. 43) oraz inni panowie wietnamscy zostali zamordowani przez Chińczyków za spisek mający na celu obalenie chińskich władców z dynastii Hań, których biurokratyczne rządy zagrażały feudalnemu ustrojowi Wietnamu (patrz chiński podbój nam yietu 111 p.n.t)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 235

  praca w formacie txt

Do góry