Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1526-1529

  Po wojnie WĘGIERSKO-TURECKIEJ 1521-1526 Jan Zapolya z Siedmiogrodu został wybrany na króla Węgier. Jednocześ­nie doszło w zachodnich Węgrzech do elekcji arcyksięcia austriackiego Ferdynanda (1503-1564), późniejszego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, szwagra poprzed­niego króla węgierskiego Ludwika...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1530-1547.

  W czasie AUSTRIACKO-TURECKIEJ WOJNY 1537-1547 na mocy tajnego trak­tatu w Nagyvarad dokonano podziału Wę­gier; arcyksiążę austriacki Ferdynand (1503-1564) otrzymał Chorwację, Słowenię i zachodnią część Węgier, natomiast Jan Zapolya (1487-1540) zachował tytuł króla i resztę kraju łącznie ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1921.

  Były cesarz austro-węgierski Karol I (1887-1922) - od 1919 przebywający na wygnaniu w Szwajcarii (patrz kuna czerwony ter­ror 1919) - w marcu 1921 niespodziewanie wrócił na Węgry, by odzyskać tron węgier­ski, i wezwał Miklósa Horthyego de Nagy-banya (1868-1957), regenta oraz głowę pań­stwa, do oddania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA REWOLUCJA 1848-1849.

  3 marca 1848 w płomiennym przemówieniu w sejmie węgierskim Lajos Kossuth (1802-1894) potępił rząd austriacki (habs­burski) cesarza Ferdynanda (1793-1875), który był jednocześnie królem węgierskim; w przemówieniu Kossuth domagał się rów­nież konstytucji demokratycznej jako nie­zbędnego warunku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /3 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA REWOLUCJA 1918

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY I węgierscy zwolen­nicy lewicy oraz nacjonaliści coraz bardziej zniecierpliwieni porażkami i brakiem żywno­ści dążyli do oderwania Węgier od monarchii austro-węgierskiej. Węgierski sejm wezwał wojska do powrotu do kraju, a 25 październi­ka 1918 hrabia Mihaly Karolyi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  węgierska wojna domowa 1301 -1308

  Wraz ze śmiercią króla Węgier Andrzeja III Weneckiego (zm. 1301) wygasła dynastia Arpadów; rozpoczęła się wojna między kan­dydatami do węgierskiej korony św. Stefana pomiędzy królem czeskim Wacławem III (1289-1306), księciem bawarskim Ottonem III (zm. 1312) i neapolitańskim Karolem Robertem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENEZUELSKA WOJNA DOMOWA 1858--1864.

  W marcu 1858 konserwatyści i libe­rałowie (patrz wenezuelskie powstanie 1848-1849) obalili autokratyczne rządy braci Monagas, którzy sprawowali władzę od 1848, jednak zwycięzcy rywalizowali rów­nież między sobą. Wkrótce między ambit­nymi, prowincjonalnymi caudiłlo (przywód­cy wojskowi) doszło do wojny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENECKO-TURECKA WOJNA 1463-1479

  Flota turecka, rozbudowana przez sułtana Mehmeda II Zdobywcę (1429-1481), zajęła grecki port Mitilini na Morzu Egejskim i nękała wybrzeże dalmatyńskie. W 1470 tureckie siły lądowe i morskie zajęły Neg-ropont (Chalkis), port na wyspie Eubea. Wenecjanie pozyskali pomoc Persji. Wojska perskie wkroczyły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENEZUELSKA WOJNA DOMOWA 1868--1870.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENECKO-TURECKA WOJNA 1499-1503

  Turcy osmańscy nadal łupili Wenecjan, którzy uzyskali pewną pomoc królów Fran­cji, Aragonii i Portugalii, natomiast ani Rzym, ani inni rywale Wenecji nie udzielili jej poparcia. Wyćwiczona flota turecka wy­grała 28 lipca 1499 bitwę pod Lepanto, zadając ciężką klęskę flocie weneckiej, której dowódca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt

Do góry