Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-TURECKA WOJNA 1490-1495.

  Wojska tureckie sułtana Bajezida II (1447--1513) wykorzystując wojnę domową na Węgrzech (1490-1492) najeżdżały Bośnię (1490-1491), w 1492 obiegły Belgrad, ale Węgrzy go obronili, wkroczyły do Chorwa­cji, Styrii i Krainy. Siły cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Maksymiliana I (1459-1519)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKI BUNT POGAN 1046

  Śmierć króla Stefana I, później świętego Stefana (1038), nie pozwoliła na zakończenie napo­tykającej znaczny opór chrystianizacji kró­lestwa; nawet nie wszyscy członkowie rzą­dzącej dynastii Arpadów przyjęli nową wiarę (Stefan wypędził swych opornych krewnia­ków i wyznaczył na swego następcę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEGIERSKO-TURECKA WOJNA 1521-1526

  W 1520 Turcy zajęli kilka twierdz w Bośni. W 1521 sułtan turecki Sulejman I Wspania­ły (1496P-1566) wysłał posłów do króla Węgier Ludwika II (1506-1526) w celu podjęcia rokowań o pokój. Wobec ich uwię­zienia, Sulejman wyprawił się na Węgry w 1521. Turcy zdobyli głównie na południu węgierskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKIE POWSTANIE 1956.

  W społe­czeństwie węgierskim narastał opór wobec władzy radzieckiej na Węgrzech. 23 paź­dziernika 1956 studenci i robotnicy rozpo­częli w Budapeszcie demonstracje przeciw komunistycznemu rządowi węgierskiemu, domagając się wolnych wyborów, reform gospodarczych, wycofania wojsk radzieckich i powrotu do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1171

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEGIERSKO-TURECKA WOJNA 1436-1439

  W 1436 i 1438 Turcy dokonali najazdów na Siedmiogród. W 1437 obiegli twierdzę Sme-derewo (Semendrię) nad Dunajem w Serbii. Odsiecz węgierska pod wodzą Pongraca Szentmiklosa - w wojskach znajdował się też Jan Hunyadi (1387-1456) - zmusiła Turków do odwrotu. Król Węgier Albrecht II (1397-1439) mianował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1342--1346

  Karol Robert Andegaweński (1288-1342) - od 1308 Karol I, król Węgier - utracił Dalmację na rzecz Wenecji. Naj­starszy syn Karola, jego następca na węgier­skim tronie, Ludwik I Wielki (1326-1382), dążąc do odzyskania Dalmacji wszczął wojnę z Wenecją. Wenecjanie rozbili Węgrów w 1346 pod Zadarem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEGIERSKO-TURECKA WOJNA 1440-1444

  W odwecie za poparcie, jakiego Węgrzy udzielili „fałszywemu Mustafie" i jego rosz­czeniom do tureckiego tronu, prawowity sułtan, Murad II (1403P-1451) w 1440 wyprawił się na Węgry. Armia złożona głównie z Węgrów i Słowian pod dowództwem Jana Hunyadiego (1387-1456), od­niosła zwycięstwo nad Turkami w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-TURECKA WOJNA 1444-1456.

  Chcąc wykorzystać słabość Turcji po abdyka-cji sułtana Murada II (1403P-1451) pod koniec WĘGIERSKO-TURECKIEJ WOJ­NY 1441-1444, Węgry zerwały rozejm po 19 dniach od jego podpisania. W sojuszu z We­necją król Władysław III, władca Polski i Węgier, wraz z wybitnym wodzem Janem Hunyadim (1387-1456) i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1439-144O

  W1439 zmarł król Węgier i Czech Albrecht II (1397-1439), pozostawiając brzemienną żonę. Wywiązały się spory o sukcesję. Szlachta obrała na króla Władysława III (1424-1444), króla Polski, popieranego przez zwycięskiego wodza, szlachcica Jana Hunyadiego (1387-1456) (patrz węgiersko-turecka wojna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt

Do góry