Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  „WHISKEY REBELIA" 1794.

  W 1791 szukając środków na spłatę długów zaciągniętych w czasie AMERYKAŃSKIEJ REWOLUCJI Kongres USA nałożył opłatę akcyzową na whiskey. Rozległy się protesty przeciw po­datkowi, a do najgwałtowniejszego oporu doszło w zachodniej Pensylwanii w 1794, gdzie protestujący zaatakowali poborców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WHITMANA MASAKRA 1847

  Dr Marcus Whitman założył w 1836 misję Waiilatpu w pobliżu obecnego Walia Walia (stan Wa­szyngton). Indianie Kajusowie obarczyli białych misjonarzy winą za wybuch epide­mii odry, której ofiarą padło wielu członków plemienia, bezskutecznie leczonych przez Whitmana. 29 listopada 1847 Indianie za­atakowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDŻAJANAGARU PODBÓJ MAOURAJU 1378.

  W 1327 muzułmanie wzięli do nie­woli dwóch braci należących do ludu Telu-gów, zabrali ich do Delhi, nawrócili na islam, a następnie mianowali ich adminis­tratorami Kampili w południowej części Indii. Przed 1335 zwyciężeni przez Hoj-salów, przeszli na hinduizm, uzyskali pomoc od miejscowych hinduskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDZAJANAGARU WOJNA Z SUŁTANATEM BAHMANIDÓW 135O-1410

  Widżajanagar, niepodległe państwo hinduskie powstałe przed 1335, było wrogiem sułtanatu Bah­manidów, utworzonego w 1346 niepodleg­łego państwa muzułmańskiego, i pozostało nim do końca istnienia sułtanatu. Sułtanat Bahmanidów znajdował się w zachodniej części Dekanu, na południu dochodził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDŻAJANAGARU WOJNY 1509-1565

  Hinduskie królestwo Widżajanagar, powsta­łe przed 1335 w odpowiedzi na ekspansję muzułmanów na południe Indii, prawie nieustannie prowadziło wojny (patrz wi­dżajanagaru wojny z sułtanatem bah­manidów 1350-1410). Do XVI w. działania wojenne miały dwojaki cel: walka z muzuł­manami i ochrona handlu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1356--1358.

  Król Węgier Ludwik I Wielki (1326-1382), który stworzył w Budzie dwór będący znaczącym ośrodkiem kulturalnym, pragnął przywrócić królestwu status wiel­kiego mocarstwa. Wszczął w 1356 wojnę, aby opanować Dalmację znajdującą się w posiadaniu Wenecji. Udało mu się zdobyć wiele miast w tamtym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDNIA OBLĘŻENIE 1683

  Po AUSTRIA-CKO-TURECKIEJ WOJNIE 1663-1664 Turcy potajemnie udzielali pomocy pows­tańcom węgierskim i innym w habsburskiej (austriackiej) części Węgier. Sułtan turecki Mehmed IV (1641-1692) zebrał w 1683 ogromną armię w Belgradzie, aby zaatako­wać Austrię i cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1378--1381

  Długotrwała, uparta walka Ludwika I Wielkiego (1326-1382), króla Węgier, o Dalmację nad Adriatykiem zakończyła się sukcesem w czasie wojny o CHIOGGIĘ (1378-1381). W sojuszu z Genuą, rywalką Wenecji, Ludwik podjął działania wojenne, które miały doprowadzić do opanowania znajdującego się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-TURECKA WOJNA 1463-1483

  W 1463 Węgry i Wenecja zawarły przymie­rze odporno-zaczepne skierowane przeciw Turkom. Gdy Bośnia dostała się w ręce Turków (1463), król Węgier Maciej Korwin (1440-1490) przyszedł Bośniakom z pomo­cą. Wojska węgierskie wyparły Turków z wielu twierdz bośniackich m.in. z Jajce. Wiosną 1464 Turcy pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA ZE ŚWIĘTYM CESAR­STWEM RZYMSKIM 1477-1485

  Fryderyk III (1415-1493) z austriackiego domu Habs­burgów, król Niemiec i cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego zgłaszał roszczenia do tronu węgierskiego, ale w 1458 sejm w Budzie wybrał na króla Macieja Korwina (1440-1490), mimo protestów cesarza W 1459 część Węgrów wybrała Fryderyka na króla, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt

Do góry