Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ZŁOTEJ ORDY l IL-CHANÓW WOJNA DOMO­WA 1261-1262

  Wielkie zgromadzenie mongolskie (kurułtaj) zwołane przez Aryga Bógego (zm. 1266), który ogłosił się wielkim chanem, doprowadziło do konfliktu między jego bratem Hulagu (zm. 1265), władcą Persji, założycielem dynastii Il-chanów a Be-rkem (zm. 1266), chanem Złotej Ordy (cha­nat kipczacki w zachodniej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA 1879

  Po aneksji w 1877 państwa Burów (Holendrzy) w Transwalu Anglicy przejęli również długotrwały spór graniczny z Zulusami, ludem z Afryki połu­dniowej, posługującym się językiem bantu (patrz blood riyer, bitwa nad blood riyer 1838). Gdy król Cetewayo (1836?--1884) zignorował żądania Anglików i nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA DOMOWA 1817-1819

  Zulusi byli małym plemieniem, które przy­wędrowało na wschodnią część wyżyny obec­nej Republiki Południowej Afryki; stali się silną grupą plemienną głównie dzięki wysił­kom ambitnego wodza Czaki (ok. 1787--1828). Czaka, poróżniony z ojcem (który był wodzem Zulusów), został wojownikiem w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEEBRUGCE, RAJD NA ZEEBRUGGE 1918

  Po inwazji wojsk niemieckich na Belgię na początku WOJNY ŚWIATOWEJ I, Niemcy przekształcili port Zeebrugge w bazę okrę­tów podwodnych polujących na żeglugę aliancką na Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim. W nocy 22-23 kwietnia 1918 jednostki brytyjskiej floty pod dowództwem sir Rogera J. B. Keyesa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJEDNOCZONYCH IRLANDCZYKÓW POWS­TANIE 1798

  Irlandzcy nacjonaliści katolic­cy, znani jako Towarzystwo Zjednoczonych Irlandczyków, dążąc do uzyskania niepod­ległości, z inspiracji Theobalda Wolfe'a Tone'a (1763-1798), Jamesa Nappera Tan-dy'ego (1740-1803) i innych działaczy wzniecili powstanie przeciw rządom brytyj­skich protestantów. Wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTEJ ORDY DYNASTYCZNA WOJNA 1359--1381

  Dżuczi (zm. 1227), najstarszy syn Czyngis-chana (1167P-1227), został władcą mongolskiego terytorium rozciągającego się na północny zachód od Morza Kaspijskiego, znanego w historii jako chanat kipczacki lub Złota Orda. Ostatni mongolski następca Dżucziego zmarł w 1359, a wówczas teryto­ria te stały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEBRZYDOWSKIEGO ROKOSZ 1606-1607

  Król Polski Zygmunt III Waza (1566--1632) wzbudził niechęć swoich podda­nych dążeniem do objęcia szwedzkiego tronu, jawnym antykatolickim nastawie­niem, proaustriacką polityką i próbami wprowadzenia zmian ustrojowych, mają­cych na celu zwiększenie zakresu władzy królewskiej kosztem sejmu. Obrońcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YAKIMA INDIAN WOJNY 1855-1858

  India­nie Yakima żyli nad rzekami Kolumbia i Yakima na Terytorium Waszyngton, na ziemiach, które chcieli zaludnić osadnicy i górnicy. Przedstawiciele władz USA z duży­mi trudnościami wynegocjowali porozumie­nie z Indianami Yakima i 13 innymi plemio­nami; Indianie zrzekli się swoich ziem i zgo­dzili się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  bitwa nad worsklą 1399.

  Wielki książę litewski Witold (1350-1430) w 1395 udzielił schronienia Tochtamyszo-wi (zm. 1406), najpotężniejszemu przeciw­nikowi Timura Lenka w tym regionie, który uciekł z pola bitwy nad rzeką Terek (patrz timura wojna z tochtamyszem druga 1390-1395). Chan Złotej Ordy Timur Kutłuk zażądał wydania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YAMASEE INDIAN WOJNA 1715-1716

  Do 1687 Indianie Yamasee mieszkali w północ­nej Florydzie i południowej Georgii. W 1687 podnieśli bunt przeciw hiszpańskiemu pa­nowaniu i uciekli na północ do południowo--wschodniej części obecnej Karoliny Połu­dniowej, gdzie nawiązali przyjazne stosunki z angielskimi kolonistami. Gdy na ich zie­mie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt

Do góry