Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  SKRZYNIA KASOWA

  Kasa pułkowa, w której przechowywano wszelkie sumy pieniężne w brzęczącej monecie, asygnatach lub wekslach, przeznaczone na utrzymanie regimentu.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁONIM, m. na dz. Białorusi

  Gdzie 18 X 1812 gen. ros. Czaplic rozbił 3 p. lit. szwoleżerów gwardii. Dow. tego p., gen. Jan Konopka, mimo ostrzeżeń o zbliżającym się nieprzyjacielu, pozostał w mieście. Rosjanie zaskoczyli go w chwili, gdy wydawał bal dla okolicznej szlachty. Do niewoli poszło 12 ofic. i 235 żoł. Resztki p...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMITH William Sidney (21 VI 1764 - 26 V 1840), adm. ang.

  Ur. w Westminster. Od 1777 w Royal Navy. 1790-1792 doradca króla szwedz. w czasie wojny przeciwko Rosji. 1793 brał udział w obronie Tulonu, zniszczył większość okrętów franc. zakotwiczonych w porcie przed odejściem Anglików. Potem służył we flocie szwedz. na Bałtyku.

  1796 wzięty do niewoli przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGUR Philippe-Paul, hr. de (4 XI 1780 - 25 II 1873), gen. franc.

  Ur. w Paryżu, pochodził z rodziny arystokratycznej, która stanęła po stronie Rewolucji. W 1800 rozpoczął służbę w p. huz. Adiutant Macdonalda, potem w sztabie Duroca, a więc blisko samego cesarza. 1805 prowadził rozmowy z Maćkiem na temat kapitulacji Ulm. 1806 uczestniczył w oblężeniu Gaety...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIERAWSKI Jan Kanty Julian (13 II 1777 - 12 VI 1849), gen. poi.

  Ur. w Krakowie, od 1794 w służbie wojsk., uczestnik powstania kościuszkowskiego, od 1797 w Legionach Polskich we Włoszech, brał udział w obronie Mantui. 1800 szef bat. w Legii Naddunajskiej, 1802 wziął dymisję.

  W wojsku poi. Ks. Warszawskiego 1809 płk, dow. 6 pp., odznaczył się w kampanii 1809 w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELIM III (24 XII 1761 - 27 VII 1808), sułtan turec.

  Ur. w Konstantynopolu, syn Mustafy III. Objął tron w IV 1789 po swym stryju Abdul-Ha-midzie I. Próbował umocnić władzę centralną, dokonał reformy wojska na wzór europejski. Wprowadził w administracji „nowy system”, zwany ni-zam-i dżedid.

  Utrata części ziem nad Dunajem, które zdobyły Rosja i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIESŁAWIN Aleksandr Nikiticz (1780 - 1858), gen. ros.

  Ukończył korpus kadetów, służył w art. gwardii. Uczestnik wojen z Francją 1805-1807 i Turcją 1806-1812.

  W początkach kampanii 1812 kpt., adiutant Barclaya de Tolly. W IX, już po bitwie pod Możajskiem, stanął na czele konnego oddziału partyzanckiego. Pierwszy zorientował się, że Napoleon...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENARMONT Alexandre-Antoine (21 IV 1769 - 26 X 1810), gen. franc.

  Ur. w Strasburgu, syn gen. art., 1785 ukończył szkołę art. w Metz. Walczył w Armii Północy oraz Armii Sambry i Mozy, 1800 odznaczył się pod fortem Bard, otwierając drogę wojskom franc.

  1805 zastępca szefa sztabu art., uczestnik kampanii 1805, 1806-1807, bił się pod Austerlitz, gdzie bronił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHÓNBRUNN, rezydencja Habsburgów pod Wiedniem

  15 XII 1805 doszło tu do podpisania traktatu między Prusami a Francją. W przeddzień bitwy pod Austerlitz prus. min. Haugwitz przybył do Austrii, gotów ogłosić przystąpienie Prus do trzeciej koalicji, zgodnie z postanowieniami tajnego traktatu z Poczdamu.

  Na wieść o klęsce Rosjan i Austriaków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEYES Emmanuel-Joseph (3 V 1748 - 20 VI 1836), polityk franc.

  Ur. w Frejus, dep. Alpes-Ma-ritimes. Przed Rewolucją ksiądz, wikariusz generalny biskupstwa Chartres. W 1789 ogłosił pam-flet Co to jest stan trzeci?, który zyskał mu ogromną popularność.

  Wybrany do Stanów Generalnych, okazał się zdolnym mówcą. Współzałożyciel klubu jakobinów, przeszedł potem do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt

Do góry