Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Altamira

  Jedna z najwcześniej poznanych grot z malowidłami naskalnymi, położona w Santillana del Mar (prow. Santander, Hiszpania). W głównej galerii odkryto na stropie zespół malowideł przedstawiający ok. 20 bizonów, malowanych czerwoną i czarną farbą. Bizony namalowano w różnych pozycjach i towarzyszą im...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arbreda

  Jaskiniowe stanowisko górnopaleolitycz-ne k. Serina, w prow. Gerona (Hiszpania). Ponad warstwami mustierskimi występuje kultura oryniacka, najwcześniejsza (ok. 40 tys. lat temu) w pd.-zach. części Europy. Wyżej zalegają warstwy z kulturą gra-wecką i solutrejską (20-17 tys. lat temu).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Altheim

  Osada wyżynna w Bawarii, eponimiczna dla kultury eneolitycznej. Otoczona potrójną fosą i palisadą, pozbawiona jest zabudowy wewnętrznej. Kultura Altheim powstała na podłożu grupy Miinchs-hofen, przy udziale wpływów wywodzących się z kręgu kultury pucharów lejkowatych (grupa salzmiindzka)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arene Candide

  Stanowisko jaskiniowe na terenie Ligurii (pn. Włochy). Sekwencja stratygraficzna obejmuje szereg poziomów graweckich i epigraweckich, w których znaleziono ostrza liściowate (poziomy 12-8), a następnie ostrza z zadziorem (7-1). W poziomie 5 odkryto wyjątkowo bogaty pochówek młodzieńca (w wieku 12-14 lat)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afalou bou Rhummel

  Stanowisko w nawisie skalnym w masywie Beni Seghoual w Algierii. Odkryto w nim sekwencję pięciu poziomów kultury ibero-mauruzyjskiej. Przemysły kamienne mikrolityczne z wiórkami tylcowymi, charakteryzujące się też elementami odłupkowymi, m.in. odłupkami uzyskiwanymi techniką lewaluaską.

  Na jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Datowanie w archeologii

  Datowanie względne w archeologii opiera się przede wszystkim na metodzie stratygraficznej. Dla prehistorii szczególnie ważne jest jednak datowanie absolutne, które opiera się na metodach zapożyczonych z nauk przyrodniczych. Stosunkowo najwcześniej próbowano datować zabytki archeologiczne, opierając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /7 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA I JEJ METODY

  Archeologia zajmuje się badaniem śladów kultury ludzkiej zarówno z okresów prehistorycznych (dzieje ludzkości od chwili pojawienia się człowieka do czasu powstania pisma i źródeł pisanych), protohistorycznych (kiedy na jednych terenach żyły ludy znające pismo i mające własną rachubę czasu, a ludność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /4 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA I JEJ METODY - Wytwory i typy

  Źródła archeologiczne wyrwane z kontekstu nawarstwień przyrodniczych i kulturowych mają mniejszą wartość dla rekonstrukcji prehistorycznej kultury „żywej”, ale mogą być przedmiotem analizy i klasyfikacji stanowiących pierwszy etap studiów nad pozostałymi źródłami archeologicznymi. Analiza ta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /5 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły i kultury archeologiczne

  Drugim etapem analizy archeologicznej jest wyodrębnianie tzw. zespołów archeologicznych, czyli wytworów powiązanych ze sobą funkcjonalnie i użytkowanych przez tę samą grupę ludzką w określonym odcinku czasu, ewentualnie podlegających jednolitemu procesowi przekształceń.

  Do zespołów mogą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt Historia - Tablica chronologiczna

   

  OKRES NEOLITU I CHALKOLITU

  kultury Tasa, Badari oraz Nagada I ok. 4500 p.n.e.

  kultury Nagada II, Fajum B i Maadi ok. 3500 p.n.e.

  OKRES ARCHAICZNY

  I    dynastia ok. 3100-2890 p.n.e. (królowie: Narmer, lub Menes, Aha, Dżer, Dżet, Den, Andżib, Semerchet, Ka)

  II    dynastia ok. 2890-2686 p.n.e. (królowie:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Nortug Dodano /08.04.2013 Znaków /3 340

  praca w formacie txt

Do góry