Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Argissa

  Tell położony niedaleko Larisy, w Tesalii (Grecja). W warstwach o miąższości ponad 11 m reprezentowane są główne etapy rozwoju neolitu, eneolitu i epoki brązu na terenie Grecji: od najniższej warstwy zaliczanej do neolitu preceramicznego (w rzeczywistości odpowiadającej prawdopodobnie inicjalnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amekni

  Otwarte stanowisko neolityczne w regionie Atakor, w pd. Algierii. Zaliczane do najstarszych osad neolitu saharo-sudańskiego (pomiędzy 8 600 a 5 500 lat temu); zamieszkiwana była przez grupy ludności o cechach negroidalnych, które zajmowały się gospodarką myśliwsko-zbieracką wraz z zaczątkowymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afontowa Gora

  Górnopaleolityczne stanowisko otwarte na przedmieściach Krasnojarska (Syberia). Trzy poziomy kulturowe, datowane na maksimum zlodowacenia sartańskiego (ok. 20 tys. lat temu), dostarczyły zespołów narzędzi odłupkowych, głównie zgrzebeł, będących podstawą wyodrębnienia specjalnej jednostki (kultura...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amuq

  Tell neolityczny i eneolityczny w prow, Ha-tay we wsch. Turcji. Sekwencja A tego tellu uważana za klasyczną dla Bliskiego Wschodu; jest kombinacją stratygrafii kilku tellów na równinie Antiochii.

  Faza B — młodszy neolit, nadal z ceramiką typu DFBW (Dark Faced Burnished Ware — o ciemnej, błyszczącej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ai-Bunar

  Kopalnia miedzi k. Starej Zagory w Bułgarii. Odkryto w niej 11 galerii wydobywczych, sięgających do 110 m od stoku wzgórza i zagłębionych do 20 m. Kopalnia była używana w czasie kultury Gumelni-ta-Karanowo VI. W galeriach odkryto liczne pochówki i dużo narzędzi eksploatacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amvrosevka

  Stanowisko otwarte nad M. Azow-skim na Ukrainie, w którym, w kopalnym parowie, na powierzchni ponad 200 m2, znaleziono wielkie nagromadzenie kości bizonów. Towarzyszące im zabytki kamienne należą do stepowego wariantu wschodniego kultury epigraweckiej. Daty radiowęglowe w granicach 20-15 tys. lat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aldenhoven

  Płaskowyż w pn. Nadrenii k. Julich--Diiren, na którym odkopano największy kompleks stanowisk zachodniej ceramiki linearnej (wstęgowej rytej), o powierzchni ok. 25 km2 (co było możliwe w związku z eksploatacją węgla brunatnego na tym terenie). Do najważniejszych stanowisk należą Lang-weiler 2 (21...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzabegovo (Anza)

  Tell w Republice Macedonii, zawierający warstwy (I-III) najwcześniejszego neolitu o nawiązaniach do kultury Protosesklo w Grecji i kultury Starcevo w Serbii. Warstwa IV odpowiada kulturze winczańskiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ali Kosh

  Neolityczna osada na przedpolu gór Za-gros (Iran). Stratygrafia tego stanowiska jest kluczowa dla zrozumienia sekwencji neolitu zachodnioirań-skiego: najniższe warstwy (sprzed 9 600-8 000 lat temu) odpowiadają neolitowi preceramicznemu.

  Charakteryzuje je architektura gliniana (bloki gliny wycinane z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apollo 11

  Jaskinia położona w górach Huns, w pd. Namibii. Warstwy związane z późną epoką kamienia, datowane na okres od 40 do 12 tys. lat temu, dostarczyły najwcześniejszych w Afryce Pd. malowideł na płytach kamiennych, przedstawiających realistycznie sylwetowe wizerunki zwierząt. Najwcześniejsze z tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt

Do góry