Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Baalberg

  Grupa eneolityczna należąca do kompleksu kultuiy pucharów lejkowatych (niekiedy określana w ceramice jako styl baalberski). Może częściowo wywodzić się z tradycji epiwstęgowych (m.in. grupy Gatersleben); ulegała szybkiemu rozprzestrzenieniu na obszar zachodniej i południowej grupy kultury pucharów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aszód

  Osada i cmentarzysko wschodniej grupy kultuiy lendzielskiej, położone na wschód od Budapesztu. Odkryto w nim okrągłą fortyfikację (tzw. rondel) oraz ok. 190 grobów szkieletowych, głównie z wczesnej fazy kultury lendzielskiej. Odkopano też pojedyncze groby ciałopalne, groby podwójne oraz liczne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atapuerca

  Kompleks formacji krasowych w Ibeas de Juarros k. Burgos w Hiszpanii, znany od dawna ze znalezisk prehistorycznych. W jaskini Cueva Mayor odkryto szczątki Homo datowane na okres środkowego plejstocenu. Ich wiek — ok. 350 tys. lat — oraz cechy morfologiczne wskazują na możliwość zaliczenia tych znalezisk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artenac

  Stanowisko eponimiczne eneolitycznej kultury Artenac w jaskini cmentarnej k. Saint Mary (dep. Charente, Francja). W grocie znajdują się bogato wyposażone groby szkieletowe z przełomu IV i III tysiąclecia B.C. Kultura Artenac znana jest głównie z zach. i środk. Francji, będąc wariantem współczesnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aterska kultura

  Jednostka taksonomiczna afrykańskiej środkowej epoki kamienia (MSA) występująca na terenie pn.-zach. Afryki w okresie odpowiadającym końcowi środkowego i początkom górnego paleolitu w Europie. Charakteryzuje się narzędziami kamiennymi typu mustierskiego (zgrzebła, ostrza, narzędzia zębate) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arżan

  Potężny kurhan położony nad rzeką Ujuk w Azji Centralnej na terenie Tuwy, zbadany w latach 1971-1974. Spośród innych kurhanów znanych z tego terytorium wyróżniał się on zarówno rozmiarami, jak i formą architektury grobowej. Z zewnątrz miał kształt kolistej, gładkiej platformy o średnicy 120 m i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /4 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awdiejewo

  Górnopaleolityczne stanowisko otwarte k. Kurska (Rosja), związane z późnograwecką kulturą kostenkowsko-awdiejewską. Stanowisko datowane jest na okres 21-17 tys. lat temu. Charakteryzuje się zorganizowanym układem zabudowy, złożonej z ziemianek rozmieszczonych wokół centralnego placu. Bardzo bogate...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspero

  Preceramiczne stanowisko na wybrzeżu Peru, w rejonie pagórków zwanych Lomas del Puerto. Odkryto w nim kilkanaście platform zbudowanych z wielkich bloków bazaltowych, na których stały budowle oraz znajdowały się groby. Liczne znaleziska ruchome obejmują tekstylia, sieci oraz liczne żarna i rozcieracze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aswad

  Tell neolityczny położony na brzegu dawnego jez. Ateibe w kotlinie Damaszku. Najstarszy poziom (IA) dostarczył kolistych budowli z cegieł suszonych na słońcu i trzciny. Gospodarka oparta była na łowiectwie (gazela, dzik) oraz na inicjalnej uprawie pszenicy i jęczmienia. Faza następna (IB)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aszelska kultura

  Obecnie synonim kultur pię-ściakowych dolnego paleolitu; dawniej — jedno ze stadiów dolnego paleolitu w Europie. Zasięg kultury aszelskiej (n. pochodzi od stan. Saint Acheul nad Sommą, we Francji) obejmuje Afrykę, Bliski Wschód, Europę Zach. i Pd. oraz znaczną część zach. Azji. Rozwój kultury...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt

Do góry