Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Brześć Kujawski

  Duże stanowisko neolityczne i eneolityczne, reprezentujące kulturę ceramiki wstęgowej rytej oraz peryferyjną grupę niżową lendzielsko--polgarską, określaną jako brzesko-kujawska. Odkryto w nim kilkadziesiąt długich domów słupowych, przeważnie na planie trapezu, z przyległymi do nich zagrodami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Castillo

  Stanowisko jaskiniowe k. Puente Viesgo, w prow. Santander (Hiszpania). Bardzo długa sekwencja warstw kulturowych: 26 jednostek stratygraficznych od poziomów mustierskich, przez wcześnie datowane warstwy oryniackie (ok. 39 tys. lat temu), gra-weckie, solutrejskie i magdaleńskie.

  W ostatnich warstwach na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Buqras

  Tell neolityczny położony nad środk. Eufratem w Syrii. Wyróżniono ponad 10 poziomów kulturowych z domami z nie wypalonej cegły, budowanych na planie prostokątnym, często stykających się, podzielonych wewnątrz na kilka pomieszczeń.

  Na ścianach zachowanych nawet do wys. 1,7 m odkryto malowane maski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cayonu

  Stanowisko neolitu preceramicznego we wsch. Taurusie (Turcja). Odkryto cztery główne poziomy osadnicze ze zmieniającą się architekturą kamienną: I — budowle owalne, częściowo zagłębione w powierzchnię gruntu, wykładane drewnem; II — duże domy kamienne (5x12,5 m), których odkryte fundamenty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burgaschisee - Sud (Seeberg)

  Palafltowa osada kultuiy Cortaillod w kantonie Berno (Szwajcaria). Stosunkowo niewielka (50x12 m), w całości rozkopana. Złożona z domów prostokątnych, z ogniskami wylepia-nymi gliną; otoczona palisadą. Według danych dendro-chronologicznych może być współczesna niektórym osadom kultury Pfyn (np...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chassey

  Stanowisko eponimiczne kultury Chassey w dep. Sa8ne-et-Loire (Francja). Wielka osada wyżynna. o wymiarach 750x250 m z najbardziej intensywnym zasiedleniem w okresie kultury Chassey (dwie pierwsze warstwy); użytkowana następnie w eneolicie środkowym i późnym.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Byblos

  Wielki tell na skalistym wybrzeżu M. Śródziemnego, położony 30 km od Bejrutu (Liban).

  Najwcześniejsze warstwy neolityczne (ok. 6 000 lat B.C.) zawierają 8 poziomów zabudowy z prostokątnymi domami, o podłogach i ścianach z bitej gliny, pokrywanych wapnem. Ceramika z białej glinki zdobiona odciskami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chatal Huyuk

  Wielki tell o powierzchni ok. 7 ha, położony na równinie Konya (środk. Turcja). Wyróżniono ok. 13 poziomów kulturowych, obejmujących okres od 8 100 do 7 400 lat temu. We wszystkich poziomach architektura jest oparta na planie przylegających do siebie prostokątnych pomieszczeń.

  Ściany budowano z nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bylany

  Kompleks stanowisk neolitycznych k. Kut-nej Hoiy w Czechach o łącznej powierzchni ok. 7 ha. Odkryto w nim ponad 110 długich domów (o dł. do 45 m) z kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz kłutej. Badania mikrostratygraficzne wskazują na ponad 20 faz zasiedlenia i rozbudowy. Stanowisko o kluczowym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brąz (metal i surowiec)

  Nazwa „brąz” pochodzi od łac. aes brundusinum, tj. „kruszec brindyzyjski”, ponieważ w jego wytwarzaniu wyspecjalizowały się pracownie wytopu i obróbki brązu antycznego Brindisi. Klasyczny brąz jest stopem miedzi (Cu) i cyny (Sn) w stosunku 90:10. Surowca o tak dobranych proporcjach starożytni Grecy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /4 322

  praca w formacie txt

Do góry