Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Cmentarzyska typu dobrodzieńskiego

  Ciało palne cmentarzyska ludności kultury przeworskiej, znane z terenu pn. części Górnego Śląska i z ziemi częstochowskiej (Dobrodzień, Szczedrzyk, Olsztyn, Opatów, Żabieniec), charakteryzujące się występowaniem warstwy powstałej w wyniku rozpraszania szczątków wielu pochówków, związanego z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cuina Turcului

  Jaskiniowe stanowisko późnego paleolitu w rejonie Żelaznej Bramy (Rumunia). W obu warstwach znaleziono przemysły epigraweckie z elementami azyloidalnymi. W dolnej warstwie wystąpiły płytki i fragmenty narzędzi kościanych zdobionych zygzakami i meandrami. W górnym poziomie kości były zdobione...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Combe Grenal

  Stanowisko jaskiniowe położone w dep. Dordogne (Francja); jedno z najważniejszych dla klasyfikacji zachodnioeuropejskiego" kompleksu mustierskiego. Prawie 6-metrowa sekwencja warstw zawiera ponad 55 poziomów osadniczych, datowanych pomiędzy 120 a 40 tys. lat temu; poniżej występują warstwy aszelskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darion

  Osada zachodniego kompleksu linearnego (ceramiki wstęgowej rytej) w Belgii, złożona z kilku długich domów słupowych, otoczona palisadą i rowem.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Coppa Nevigata

  Stanowisko neolityczne nad laguną Siponto w zat. Manfredonia (pd.-wsch. Włochy). Najstarsze osadnictwo związane z kulturą impresso z początków VI tysiąclecia B.C., następnie z fazą, w której ceramice impresso towarzyszyła ceramika malowana z końca VI i początków V tysiąclecia B.C., a w końcu z samą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chateauneuf - les - Martigues

  Stanowisko eponi-miczne kultury kastelnowskiej w nawisie Font-des-Pi-geons w dep. Bouche-du-Rhón (Francja). W późnome-zolitycznych warstwach kastelnowskich (F8-C7), datowanych na 7 800-6 800 lat temu, odkryto przemysły o zaawansowanej technologii wiórowej, z mikrolitami geometrycznymi, przede wszystkim z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cafer Huyuk

  Tell neolityczny w dolinie górnego Eufratu, we wsch. Turcji. Architektura kamienna na planie prostokątnym nawiązuje do preceramicznych budowli z Cayonii. Przemysł kamienny z grotami trzo-neczkowatymi, z retuszem płaskim, nawiązuje do przemysłów PPN B z terenu wybrzeża syryjsko-palestyńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brąz (technologia uzyskiwania i obróbki)

  Miedź, podstawowy surowiec do produkcji brązu, na terenie Europy uzyskiwano ze złóż rudy dostępnych powierzchniowo lub przy zastosowaniu prostych metod górniczych. Były to najczęściej zwykłe, nieregularne leje drążone w podłożu, na terenie skalistym mające charakter jakby małych kamieniołomów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /4 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chilca

  Otwarte stanowisko preceramiczne na środkowym wybrzeżu Peru k. Chilca. Zasiedlone ok. 5 000 lat temu przez nadmorskich zbieraczy, budujących stożkowate szałasy na drewnianej konstrukcji. Pojawiają się pierwsze ślady upraw fasoli i dyni.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Can Hassan

  Wielki tell neolityczny i eneolityczny na równinie Konya k. Karaman w Turcji. W dolnych poziomach (7-4) odkryto duże domy z nie wypalonej cegły i ceramikę monochromiczną. Od warstwy 3 pojawia się ceramika malowana, nawiązująca do wczes-noeneolitycznych poziomów Chatal Hiiyuk-Zachod i Mersin. Dowodem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt

Do góry