Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  El Cedral

  Otwarte stanowisko paleoindiańskie w stanie San Luis Potosi (Meksyk), Badania archeologiczne pozwoliły odkryć tu najwcześniejsze w Ameryce ślady osadnictwa z nielicznymi narzędziami otoczakowymi i ogniskiem otoczonym kośćmi, datowanymi na ok. 33-31 tys. lat temu. W młodszych warstwach odkryto wyroby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eynan - Mallaha

  Jedno z najważniejszych stanowisk kultury natufskiej k. Zefat w Izraelu. W dolnej warstwie znaleziono ślady rozległej osady z domami na planie kolistym, budowanymi z kamienia z zadaszeniami wspartymi na słupach drewnianych. Pomiędzy domostwami znajdowały się groby, spotykane też pod podłogami domów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Jobo

  Zespół stanowisk otwartych położonych w dorzeczu Rio Pedregal (prow. Falcon, Wenezuela). Łącznie odkryto ponad 40 stanowisk, głównie subpo-wierzchniowych (płytko pod powierzchnią), w któiych dominują ostrza liściowate. Część stanowisk ma charakter pracowni, w których wyrabiano głównie ostrza oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchcov

  Miejscowość w pn.-zach. Czechach, w której na głęb. 6 m odkryto w mineralnym, leczniczym źródle brązowy kocioł, zawierający ok. 2 000 drobnych przedmiotów, przede wszystkim fibul (zapinek), a także inne ozdoby. Znalezisko to, interpretowane jako kultowe (ofiarne), jest związane z jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ezero

  Tell eneolityczny oraz z epoki brązu, położony na Niz. Górnotrackiej k. Nowej Zagory (Bułgaria). Pierwsze trzy warstwy (IV-II) odpowiadają późnemu neolitowi i eneolitowi, najmłodsza (złożona z 13 poziomów zabudowy domami glinianymi na planie czworokątnym) — okresowi przejściowemu do epoki brązu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Kowm

  Oaza na Pustyni Syryjskiej (90 km na północny wschód od Palmiry), w miejscu zwanym Na-daouyieh Ain Askar; dostarczyła wyjątkowej sekwencji warstw kulturowych w osadach węglanowych związanych ze studniami artezyjskimi.

  Najniższe warstwy, datowane na 570-350 tys. lat temu, zawierały ślady obozowisk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dudesti

  Stanowisko eponimiczne kultury neolitycznej występującej na Niz. Wołoskiej (Rumunia). Charakteryzuje ją początkowo ceramika nie zdobiona, z gliny schudzanej domieszką roślinną, później lepszej jakości ceramika, zdobiona motywami rytymi. Należy do jednostek peryferyjnych związanych z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fere - en - Tardenois

  Otwarte stanowisko mezolityczne w dep. Aisne (Francja); łącznie ze stanowiskiem Coinęy-PAbbaye jest eponimiczne dla kultuiy tardenu-askiej. Przemysł kamienny, charakteryzujący się wysoko rozwiniętą techniką wiórową i mikrolitami (przede wszystkim ostrzami tardenuaskimi z płaskim retuszem podstawy)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Paraiso

  Stanowisko preceramiczne na wybrzeżu Peru k. Limy, u ujścia rzeki Chillon (zwane też Chuąuitanta). Złożone z czterech wielkich platform, na których stały budowle gliniano-kamienne. Budowle pełniły funkcje ceremonialne i mieszkalne. Ludność tej osady zajmowała się zbieractwem nadmorskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzierżysław

  Otwarte stanowisko lessowe wczesnej fazy górnego paleolitu na Górnym Śląsku k. Raciborza. Warstwy lessu, datowane na ok. 180 tys. lat temu, zawierały ślady środkowego paleolitu, a w glebie interglacjalnej odkryto obozowiska kultury bohu-nickiej i szeleckiej. To ostatnie, datowane na ok. 36 tys. lat temu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt

Do góry