Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Gabillou

  Jaskinia o długości ok. 30 m, położona w Sourzac (dep. Dordogne, Francja), z licznymi malowidłami naskalnymi. W kolejnych wnękach skalnych odkryto ok. 20 zespołów malowideł, głównie koni, bizonów i koziorożców, rzadziej byków. W głębokich partiach występują niedźwiedzie i lwy jaskiniowe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Habasesti

  Wielka osada wyżynna kultury Cucute-ni-Trypołe w okolicach Jasi (Rumunia). Złożona z 44 prostokątnych domów, ufortyfikowana dwoma fosami o głębokości do 2 m i szerokości do 5 m. Odpowiada fazie A3 kultury Cucuteni-Trypole. Odkryto też skarb wyrobów miedzianych i zawieszek z zębów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gargas

  Jaskinia w Pirenejach we Francji; znaleziono w niej ślady osadnictwa górnopaleolitycznego, głównie graweckiego, z rylcami typu Noailles. Z okresem tym wiąże się wiele negatywowych odcisków rąk, z których część jest pozbawiona niektórych palców. Hipotezy o rytualnej amputacji wydają się mniej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatersleben

  Wczesnoeneolityczna grupa kulturowa na terenie międzyrzecza Łaby i Soławy, wywodząca się z tradycji rósseńskich z udziałem wpływów lendzielskich.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gomolava

  Duży tell kultury winczańskiej, znajdujący się u ujścia Sawy do Dunaju. Odkryto w nim warstwy fazy B i C kultury winczańskiej (m.in. z prostokątnymi domami słupowymi) oraz ślady osadnictwa kultury tiszapolgarskiej i badeńskiej (Kostolac).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Wad

  Jedna z grot w górach Karmel (Izrael). Najniższa warstwa (E) dostarczyła śladów kultury ahmaryjskiej (m.in. typowych ostrzy El Wad), wyżej leżące warstwy (Dl, D2, C) — oryniaku lewantyńskie-go. Osadnictwo natufskie (warstwy BI, B2) występuje także na rozległym tarasie przed jaskinią, gdzie znaleziono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egolzwil (stanowiska 4 i 5)

  Palafitowe osady kultuiy Cortaillod k. Lucerny (Szwajcaria), złożone 7. domów prostokątnych, ustawionych rzędem wzdłuż brzegu jeziora, od lądu oddzielone palisadą. Stanowisko 3 jest eponimiczne dla grupy stosunkowo wczesnego neolitu o charakterze Protocortaillod, z elementami ceramiki wstęgowej kłutej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erd

  Stanowisko środkowego paleolitu odkryte w kopalnym wąwozie k. Budapesztu (Węgry), pochodzące z ostatniego interglacjału. We wszystkich 6 poziomach osadniczych tego stanowiska stwierdzono wielkie nagromadzenia kości niedźwiedzi jaskiniowych, które mogą być śladem wyspecjalizowanych, masowych polowań...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ein Guev

  Kompleks stanowisk epipaleolitycznych nad Jez. Tyberiadzkim. W stanowisku I (kultury ke-barskiej) znaleziono ślady budowli półziemiankowej z kilkoma poziomami osadniczymi, w obrębie których odkryto też pochówek szkieletowy. Podobną półzie-miankę, zaliczaną do kultury kebarskiej, z narzędziami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erq el Ahmar

  Nawis w Judei k. Betlejem (Izrael), z 7 poziomami osadniczymi: od środkowego paleolitu (mustiersko-lewaluaski poziom H), przez ewolucję lokalną we wczesnogómopaleolityczną kulturę ahmaryj-ską (warstwy F, E, D), aż do pojawienia się oryniaku lewantyńskiego (warstwa B).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt

Do góry