Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Kostenki k. Woroneża

  Kompleks otwartych stanowisk górnopaleolitycznych na terasach Donu. Do najbardziej znanych stanowisk należy zaliczyć: Kostenki 1 (stanowisko Połiakowa) z sekwencją warstw związanych z kulturą Streletskąja, oryniacką i późną fazą kultury graweckiej (kulturą kostenkowsko-awdiejewską).

  W tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kokoriewo

  Otwarte stanowisko górnopaleolityczne, położone na brzegu Jeniseju k. Krasnojarska. Odkiyto 8 warstw kulturowych, datowanych na okres późnego glacjału (15-12 tys. lat temu), zaliczanych do tzw. kultury Kokoriewo, z narzędziami wiórowymi i licznymi kościanymi grotami oszczepów. Wśród szczątków fauny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków, ul. Spadzista (obecnie Hoffmana)

  Kompleks otwartych stanowisk graweckich na lessowym wzgórzu św. Bronisławy w Krakowie. W głównym obozowisku w sektorze B, datowanym na ok. 23-22 tys. lat temu, znaleziono wielką ilość kości mamutów, zalegających wtórnie na powierzchni obozowiska, w którym stwierdzono prawdopodobnie ślady dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kombewa

  Specyficzna technika produkcji grubych odłupków z powierzchniami pozytywowymi po obu stronach. Odłupki te, w kulturze aszelskiej w Afryce, były wykorzystywane do produkcji zgrzebeł i rozłupców.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koobi Fora

  Formacja geologiczna, szeroko rozprzestrzeniona na wschodnim brzegu jez. Turkana (pn. Kenia).

  Cała seria szczątków hominidów pochodzi ze stropu części dolnej: reprezentują one zarówno Homo habilis, jak i Australopithecus robustus, a być może także Au-stralopithecus boisei. Występują liczne poziomy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiik Koba

  Jaskiniowe stanowisko środkowego paleolitu k. Simferopola na Krymie (Ukraina). W dolnym poziomie kulturowym, datowanym na ostatni in-terglacjał, znaleziono wytwory z taubachenu, natomiast w poziomie górnym — wytwory z lokalnego wariantu kompleksu mikockiego. Odkryto częściowo zachowany pochówek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalambo Falls

  Wielowarstwowe stanowisko paleolityczne leżące na terenach w pobliżu sławnych wodospadów na pograniczu Zambii i Tanzanii. Sekwencja poziomów osadniczych rozpoczyna się schyłkową fazą kultury aszelskiej (ok. 200 tys. lat temu), przechodząc stopniowo w środkową epokę kamienia, reprezentowaną przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkriese

  Miejscowość leżąca w Niemczech na południe od Osnabriick, w której odkryto miejsce bitwy stoczonej przez wojska rzymskie pod wodzą Waru-sa z armią Cherusków, dowodzonych przez Arminiu-sza. Przebieg tej tragicznej dla Rzymian bitwy, stoczonej w 9 r. n.e., znany jest z opisu przekazanego przez Tacyta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamennaja Bałka

  Kompleks otwartych stanowisk gómopaleolitycznych w basenie M. Azowskiego, datowany na ok. 15-13 tys. lat temu. Związany z kulturą epigrawecką strefy stepowej, częściowo o powiązaniach zakaukaskich. 

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karanowo

  Tell niedaleko Starej Zagory (Bułgaria), w którym wyróżniono wszystkie główne etapy zasiedlenia Niz. Gómotrackiej: warstwy I-II — z wczesnoneo-lityczną ceramiką malowaną, zbliżoną do kultury Star-ćevo, III — kultura weselinowska, IV — kultura Kaloja-nowiec (nawiązująca do kultury winczańskiej), V —...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt

Do góry