Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Nebra

  Stanowisko otwarte kultury magdaleńskiej na terenie Turyngii; dobrze zachowane ślady struktur mieszkalnych, datowane na okres Dryasu II. Odkryto w nim zabytki sztuki ruchomej, m.in. stylizowane statuetki postaci kobiecych, zawieszki i paciorki. 

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owczarowo

  Tell eneolityczny położony w okolicy Targowiszte w środk. Bułgarii. Zawierał 13 poziomów osadniczych od kultury Marica aż do kultuiy Gumelni-ta-Karanowo VI. W warstwie 9 odkiyto budowlę uważaną za świątynię, zawierającą miniaturową „scenę kultową” z postaciami ludzkimi i modelami ołtarzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olszanica

  Jedna z większych osad zachodniego kompleksu linearnego (ceramiki wstęgowej rytej), położona na zachód od Krakowa. Odkryto w niej ponad 20 długich domów z towarzyszącymi obiektami; datowana na okres 5 500-5 000 lat B.C.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nemrik

  Wielowarstwowe stanowisko neolitu pre-ceramicznego w górnym dorzeczu środkowego Tygrysu (Irak). Badane przez polską misję archeologiczną (Uniwersytet Warszawski) w latach 80.

  Odkryto 5 poziomów użytkowych z domami okrągłymi, nieco zagłębionymi w poziom gruntu, o ścianach z gliny bitej, później z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Musov

  Kompleks stanowisk z okresu rzymskiego znajdujący się w Muśowie na Morawach, Czechy. W jego skład wchodzi rzymska „stacja”, zajmująca wierzchołek wzgórza, otoczona fortyfikacjami (dobrze zachowaną fosą).

  W jej obrębie znaleziono pozostałości rzymskich budowli wzniesionych z kamienia i cegieł oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mustierskie przemysły

  Kompleks jednostek kulturowych środkowego paleolitu (n. pochodzi od stan. Le Moustier w dep. Dordogne, we Francji), charakteryzujący się narzędziami wykonywanymi z odłupków produkowanych techniką mustierską (rdzenia krążkowatego) lub lewaluaską. Występuje na terenie Europy i zach. Azji, choć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabta Playa

  Piaszczysta kotlina położona ok. 100 km na zachód od Abu Simbel w Górnym Egipcie; odkryto na niej znaczne zgrupowanie stanowisk póź-nopaleolitycznych i neolitycznych.

  Stanowiska neolityczne tworzą sekwencję z okresu od 8 200-7 100 lat temu; charakteryzują się stabilnością zasiedlenia i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawis

  Inaczej schronisko podskalne: naturalne zagłębienie, najczęściej w dolnej części ściany skalnej, służące jako miejsce na obozowisko lub osadę prehistoryczną. Ślady takich obozowisk lub osad są zachowane w osadach detrytycznych, które osadzały się pod nawisem.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nea Nikomedea

  Osada neolityczna na terenie Macedonii greckiej należąca do kultury Protosesklo. Odkryto szereg domów czworokątnych o ścianach polepianych gliną, a także groby położone pomiędzy domami. Bardzo wczesna data radiowęglowa (8 200 lat temu, co odpowiada ok. 7 000 lat B.C.) sytuuje tę osadę wśród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mureybet

  Tell neolityczny położony nad środkowym Eufratem (Syria). W ponad 12 m nawarstwień stwierdzono obecność czterech głównych faz osadniczych: I — warstwy natufskie (la) i epinatufskie (Ib) z okresu 10,4-10,1 tys. lat temu, II i III — odpowiadające neolitowi preceramicznemu A (10,1-9,6 tys. lat temu) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt

Do góry