Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Omo - Shungura, formacja

  Seria osadów jeziornych i deltaicznych, o dużej miąższości (ok. 1 000 m), przedzielonych wkładkami wulkanicznymi; położona w dolnym biegu rzeki Omo, w rejonach pogranicznych Etiopii i Sudanu.

  Osady te, silnie zaburzone zjawiskami tektonicznymi, datuje się na okres od ok. 3 do 1 min lat temu. Z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Netif Hagdud

  Stanowisko neolitu preceramicz-nego A, położone w do Unie Jordanu ok. 13 km na północ od Jerycha. Odkryto w nim wiele domów kamiennych zbudowanych na planie owalu lub okręgu (o średnicy 4-5 m).

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orce

  Basen sedymentacyjny w Andaluzji (pd. Hiszpania), który dostarczył najwcześniejszych śladów Homo erectus w Europie. W stanowiskach Fuente Nueva 3, Venta Micena i Barranco Leon odkryto niezbyt bogate zespoły narzędzi kamiennych, zalegające w kopalnych osadach jeziornych, wraz z fauną z pogranicza dolnego i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Grange

  Kompleks cmentarzysk megalitycznych w pd.-zach. Irlandii, określany też jako „Bend of the Boyne”. Na przestrzeni ok. 4 km występuje tam ok. 30 budowli megalitycznych: dolmeny w formie portalu (portal dolmens), dolmeny z krótkim korytarzykiem, a także groby korytarzowe pod kolistymi nasypami kurhanowymi. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oryniak lewantyński

  Odmiana kultury oryniackiej charakteryzująca się typowymi dla tej kultuiy narzędziami kamiennymi (głównie drapaczami), wykonywanymi jednak nie z wiórów, lecz z odłupków. Odmiana ta występuje w okresie od 30 do 25 tys. lat temu, głównie na Bliskim Wschodzie, szczególnie na wybrzeżu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niaux

  Jaskinia w dep. Ari£ge z licznymi malowidłami i rytami naskalnymi. Grota ta ma ponad 2 km dł. i była w całości wykorzystywana przez ludność magdaleńską jako sanktuarium, ponieważ we wszystkich jej częściach widoczne są wizerunki zwierząt i znaki geometryczne, sięgające aż do trudno dostępnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostrze liściowate

  Ostrze kamienne wykonane z odłupka, wióra lub płaskiej bryły kamienia, obrabiane retuszem płaskim, na ogół powierzchniowym. W rezultacie tej obróbki forma ostrza przypominała liść (np. laurowy, wierzbowy). Narzędzia te mogły być zarówno grotami oszczepów, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłupkowa technologia

  Sposoby odbijania odłupków od brył kamiennych (zwanych rdzeniami). Wyróżnia się technologie amorficzne, gdy odłupki odbijano w sposób niesystematyczny od nie przygotowanych rdzeni; technologie mustierskie — kiedy dośrodkowy kierunek odbić na rdzeniach krążkowatych ułatwiał uzyskanie odłupków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczakowe narzędzia

  Prymitywne narzędzia kamienne, uformowane z otoczaków przez odbicie kilku odłupków z jednej lub z obu stron otoczaka. Na przecięciu negatywów tych odbić powstawała ostra krawędź. Jednostronne narzędzia otoczakowe są zwane chopperami, a dwustronne — chopping-toolami. 

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olduvai

  Wąwóz wyrzeźbiony przez erozję w zach. skarpie wielkiego rowu tektonicznego (ryftu) na terenie pn. Tanzanii. Wypełniają go eoliczne i wulkaniczne osady jeziorne, tworzące sekwencję warstw (Beds) I-IV. Podścielają je bazalty związane z erupcją wulkanu Ngorongoro ok. 2 min lat temu. Najniższa (Bed I)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt

Do góry