Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Pietersburg

  Przemysł charakteryzujący południowoafrykańską środkową epokę kamienia, nazwany od powierzchniowego stanowiska w rejonie Pietersburg w Transwalu (RPA), najlepiej jednak reprezentowany w „Cave of Hearths”, w pn. Transwalu. Przemysł ten charakteryzuje się produkcją odłupków i wiórów z rdzeni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pavlov

  Otwarte, lessowe stanowisko graweckie u stóp Gór Pawłowskich (okolice Breclavia, Czechy). Kilkanaście struktur mieszkalnych z ogniskami, otoczonych bardzo licznymi śladami obróbki kamienia (ponad 100 tys. wyrobów i odpadków z produkcji), w tym głównie z krzemienia morenowego pochodzącego ze Śląska, oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięściaki

  Narzędzia o owalnym lub migdałowatym kształcie, uzyskane przez dwustronną obróbkę brył kamiennych, czyli odbijanie odłupków na obu stronach biyły kamiennej; na przecięciu negatywów tych odbić powstawała ostra krawędź służąca do cięcia lub skrobania.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pech Merle

  Jaskinia z malowidłami naskalnymi k. Cabreret (dep. Lot, Francja). Tworzy dwa piętra, z których w dolnym, długości ok. 300 m, odkryto kilka zespołów malowideł i rytów. Bliżej wejścia występują znaki punktowe oraz odciski rąk.

  Główna galeria zawiera znany fryz czarnofigurowy, przedstawiający byki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pincevent

  Otwarte stanowisko magdaleńskie na brzegu Sekwany w pn. Francji. W osadach rzecznych odkryto cztery poziomy kulturowe, datowane na okres Dryasu II (ok. 12 tys. lat temu). Najlepiej zbadana dotychczas część stanowiska (sektor 36) stała się podstawą do opracowania modelu obozowiska z jednym lub trzema...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pekarna

  Jaskinia w Morawskim Krasie (Czechy), w której odkryto ślady obozowisk magdaleńskich, datowanych na okres Bóllingu (ok. 13 tys. lat temu). Najciekawsze są ryty na żebrach reniferów i koni, przedstawiające w sposób naturalistyczny konie i bizony, a także fragmenty kości z rytami niedźwiedzi i reniferów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polianica

  Tell eneolityczny k. Targowiszte w środk. części Bułgarii. Najniższa warstwa odpowiada kulturze Marica, następne — kulturze Gumelnita--Karanowo VI. Interesujący jest plan zabudowy ułożonej wzdłuż krzyżujących się ulic i wpisanych w granice czworokątnej fortyfikacji. Ok. 200 m od tellu odkryto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Petresti

  Stanowisko eponimiczne kultury ceramiki malowanej z przełomu neolitu i eneolitu, położone w Transylwanii w Rumunii. Dawniej określana jako kultura Ariusd. Jednostka ta charakteryzuje się malowanymi czarną, czerwoną i białą farbą ornamentami w postaci meandrów lub spirali. Wykazuje powiązania z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parpallo

  Jaskiniowe stanowisko górnopaleolitycz-ne k. Gandia (prow. Walencja, Hiszpania). Najniższe warstwy należą do kultury graweckiej; odkryto w nich liczne dzieła sztuki ruchomej na płytkach kamiennych (ryty i malowidła).

  Wyżej występowały warstwy solu-trejskie, przechodzące w fazie końcowej w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paglici

  Stanowisko jaskiniowe w prow. Gargano w pd. Włoszech. Zawiera jedną z najbardziej kompletnych sekwencji paleolitu: od kultury mustierskiej, przez oryniacką, grawecką do epigraweckiej. Górna część sekwencji służyła jako stratotyp ewolucji włoskiej kultury grawecko-epigraweckiej.

  Powyżej kultury...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt

Do góry