Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Rdzenie

  Konkrecje lub okruchy skał łupliwych, od których zostały celowo przez człowieka odbite odłupki, służące jako narzędzia lub też przerabiane na narzędzia. Niekiedy w podobny sposób jak rdzenie formowano narzędzia; odłupki nie były wówczas celowym produktem, lecz odpadkami w procesie obróbki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rendina

  Otoczona rowem osada neolityczna k. Potenzy (pd. Włochy). Datowana na 5 100-4 500 lat B.C., złożona z półziemianek o wymiarach 8-12x4,5-4,0 m; dostarczyła ceramiki typu impresso, przemysłu kamiennego niewiórowego (częściowo z obsydianu z Wysp Liparyjskich). Gospodarka rolniczo-hodowlana z pszenicą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rio Seco

  Otwarte stanowisko preceramiczne k. Limy w Peru. Datowane na okres ok. 3 700 lat temu. Odkryto kilka konstrukcji kamiennych i dwie platformy, prawdopodobnie o funkcji ceremonialnej. Ponadto znaleziono w nim tkaniny bawełniane, wyroby kamienne i naczynia z kręgów wieloryba.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rossen

  Eponimiczne stanowisko kultury późnej ceramiki wstęgowej kłutej, które zawierało ok. 100 grobów, głównie szkieletowych i kilka ciałopalnych.

  Kultura rosseńska wywodzi się z grupy Grossgartach. Rozprzestrzeniła się na teren międzyrzecza Łaby i Soławy, Bawarii, Szwajcarii, a jej wpływy sięgały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potocka

  Wysokogórska jaskinia położona w Kara-wankach (Słowenia), na Górze 01śeva (wys. 1 800 m n.p.m.). Odkryto w niej ślady letnich obozowisk łowców oryniackich, z dużą ilością ostrzy kościanych typu Mladeć.

  Do niedawna przypuszczano, że ludność ta polowała na niedźwiedzie jaskiniowe. Stanowisko to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peu Richard

  Osada wyżynna, otoczona koncentrycznymi fosami, położona w dep. Charente Maritime we Francji; stanowisko eponimiczne eneolitycznej grupy kulturowej (przełom IV-III tysiąclecia B.C. i III tysiąclecie B.C.).

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Predmosti

  Otwarte stanowisko górnopaleolityczne k. Prerova na Morawach. Badane jeszcze w końcu XIX w.; dostarczyło wielkiej ilości znalezisk graweckich, m.in. znanych wizerunków postaci ludzkich, figurek zwierzęcych (np. mamutów) i ozdób z kości słoniowej.

  Najbardziej znanym, niestety słabo udokumentowanym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pfyn

  Grupa kulturowa wczesnego eneolitu na pn. obrzeżeniu Alp, nazwana od stanowiska torfowego Pfyn-Breitenloo we wsch. Szwajcarii. Powstała pod wpływem kultury michelsberskiej, która nałożyła się na tradycje kompleksu Cortaillod-Chassey-Lagozza i postwstęgowe z grupy (kultury) Altheim.

  Datowana na I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parta

  Niski tell należący do grupy Szakalhat z kultury wschodniej ceramiki linearnej oraz kultury winczańskiej. W centralnej części tellu odkryto duży budynek (1,5x7 m) z rodzajem glinianej platformy i ogniskiem, otoczonymi czaszkami bydła i dwoma dużymi figurami glinianymi z głową ludzką i zwierzęcą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quafzeh

  Jaskinia położona k. Yzreel, w pn. Izraelu. Odkryto w niej sekwencję warstw mustiersko-lewa-luaskich (L-F) oraz gómopaleolitycznych (E-C). Warstwy środkowopaleolityczne zawierały bogatą faunę z turem, jeleniem, danielem i nosorożcem oraz zgrupowanie pochówków (6 osobników dorosłych i 8 dzieci), w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt

Do góry