Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Serra d’ Alto

  Stanowisko eponimiczne kultury późnego neolitu z końca IV tysiąclecia B.C., rozpowszechnionej w całych pd. Włoszech, a także na Sycylii i Wyspach Liparyjskich, skąd zaopatrywano cały obszar w obsydian. Ceramika o formach kulistych, niekiedy z ozdobnymi uchami, z wieloma malowanymi motywami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Solutre

  Stanowisko otwarte gómopaleolityczne w miejscu zwanym Crot du Chernier (dep. Saóne-et-Loire, Francja). Dolne warstwy zawierały kulturę oiyniacką, nad którą leżało związane z kulturą grawecką (ok. 24-22 tys. lat temu) wielkie nagromadzenie kości koni, będące efektem polowań na te zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesklo

  Tell neolityczny niedaleko Larisy w Tesalii (Grecja). Sekwencja stratygraficzna, obok dyskusyjnego poziomu preceramicznego, zawierała warstwy kultury Sesklo, Dimini i Rachmani, a także ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu. Dobrze zachowane osady należące do kultury Sesklo charakteryzowały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spy

  Stanowisko jaskiniowe w prow. Namur w Belgii. Znane przede wszystkim z trzech szkieletów nean-dertalskich odkrytych w XIX w.; znaleziono je w warstwach ze śladami kultury mustierskiej z tradycją aszelską oraz z tradycją kultury mustierskiej typu La Quina. Wyżej zalegały warstwy górnego paleolitu (kultura...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Shanidar

  Jaskinia położona w górach Zagros w Iraku, na wys. 745 m n.p,m. Sekwencja warstw o miąższości ponad 14 m obejmowała kompleks D ze znaleziskami ze środkowego paleolitu (kultura mustierska typu Zagros), datowanymi radiowęglem na 60 do 44 tys. lat temu.

  W kompleksie tym odkryto resztki dziewięciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Srednij Stog

  Stanowisko eponimiczne eneolitycz-nej kultury stepów nadczarnomorskich. Kultura ta wywodzi się z jednostek neolitycznych: kultury sursko-dnieprowskiej i dniepro-donieckiej, zachowując podobne formy ceramiki zdobionej odciskami, m.in. sznura. Znana głównie z pochówków, pojedynczych lub zbiorowych, często...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skhul

  Jaskinia (a ściślej nawis skalny) w górach Karmel k. Hadery w Izraelu. Zawierała warstwy kultury mustiersko-lewaluaskiej, której ewolucja była podobna do warstwy odkrytej w sąsiedniej grocie et-Tabun. W faunie dominuje tur oraz hipopotam, dzik, gazela i daniel.

  W warstwie B, datowanej metodą ESR w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schussenried

  Określenie grupy kulturowej eneolitu, pokrewnej kulturze michelsberskiej, występującej na ograniczonym obszarze zach. Niemiec (Badenia, Wirtembergia). Nazwa pochodzi od stanowiska na dawnym brzegu jez. Feder k. Ulm (Niemcy). W formowaniu tej grupy istotną rolę odegrały tradycje epirós-seńskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sauveterre - la - Lemance (schronisko Martinet)

  Stanowisko eponimiczne kultury sowterskiej w dep. Lot-et-Garonne (Francja). W warstwach datowanych na okres preborealny odkryto przemysły kamienne z licznymi mikrolitami geometrycznymi (trójkąty, segmenty, ostrza sowterskie stromo retuszowane na obu bokach), a także wiórkami tylcowymi i drapaczami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saint - Michel - du - Touch

  Naturalnie obronna osada kultury (Jhassey u ujścia rzeki Tbuch do Garon-ny (Haute-Garonne, Francja). Ponad 300 jam różnego przeznaczenia oraz liczne bruki z przepalonych otoczaków. Częściowo otoczona palisadą, a częściowo dolinami rzek. Znaleziska szczątków roślinnych potwierdzają dużą rolę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt

Do góry