Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Szeleta

  Stanowisko jaskiniowe w G. Bukowych k. Lillafured (Węgry). Dolna warstwa zawierała znaleziska z wczesnej fazy kultury szeleckiej, datowane na ponad 40 tys. lat temu, oddzielone warstwami sterylnymi (być może ze śladami przejściowego pobytu grupy ludności oryniackiej), od warstwy górnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strachów

  Osada kultury zachodniej ceramiki linearnej (wstęgowej rytej), badana w okolicach Wrocławia. Odkryto w niej 10 długich domów, wraz z przyległymi obiektami gospodarczymi, odpowiadające późnej fazie tej kultury; datowane na okres 5 300-5 000 lat B.C. Ponadto odkryto ślady osad lendzielskich i kultury...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tabun (et-Tabun)

  Jaskinia w górach Karmel k. Hadery w Izraelu. Dostarczyła jednej z najdłuższych sekwencji stratygraficznych na Bliskim Wschodzie (miąższość osadów — 24,5 m).

  Spągowe warstwy odpowiadają odłupkowym przemysłom typu tajackiego (G), następnie kulturze gómoaszelskiej (F), aszelsko-jabrudzkiej, zwanej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stradonice

  Oppidum (osiedle o charakterze proto-miejskim) odkryte w miejs. Stradonice, ok. 30 km na pd. wschód od Pragi. Jeden z ważniejszych ośrodków celtyckich w Kotl. Czeskiej. Obejmuje ono obszar ok. 82 ha, pierwotnie otoczonych fortyfikacjami zbudowanymi z kamieni.

  Ze Stradonic pochodzą liczne znaleziska monet*...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Star Carr

  Otwarte, torfowe stanowisko mezolitycz-ne w Yorkshire (Anglia), eponimiczne dla jednej z ważniejszych wczesnomezolitycznych jednostek Niżu Europejskiego; datowane na okres 9 600-9 500 lat temu. Dostarczyło przemysłu kamiennego z mikrolitami geometrycznymi (głównie trójkątami) oraz licznych wyrobów z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skorba

  Wielowarstwowe stanowisko neolityczne na Malcie. Najstarsze warstwy są datowane na koniec V tysiąclecia B.C. i związane z ceramiką typu impresso, a także z gospodarką rolniczo-hodowlaną. Młodsze warstwy z IV tysiąclecia B.C. zawierały ceramikę szarą i malowaną motywami geometrycznymi. W fazie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seddin

  Miejscowość w Brandenburgii na północ od Poczdamu. W 1889 r. pod monumentalnym kurhanem o wys. 10 m i średnicy 85 m, oblicowanym kamiennym wieńcem odkryto pochówek „królewski” ze schyłku epoki brązu (V OEB wg O. Monteliusa — IX/VIII w. p.n.e.), związany z młodszą fazą kultury łużyckiej.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Smilcić

  Otwarte, wielowarstwowe stanowisko neolityczne k. Zadaru (Chorwacja). Dolne poziomy zawierały zabytki wczesnoneolitycznej kultury impresso--cardium, natomiast górne — późnoneolitycznej kultury Danilo. Ważne dla definicji gospodarki rolniczo-ho-dowlanej we wczesnym neolicie w basenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selavac

  Jedno z większych stanowisk kultury win-czańskiej w dolinie Vrbicy (Serbia), w postaci tellu o wys. 2,5-3 m i powierzchni dochodzącej do 15 ha. Większość warstw należy do późnej fazy kultury win-czańskiej z przełomu VI-V tysiąclecia B.C.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Soleilhac

  Stanowisko archeologiczne wcześniejsze od granicy Matuyama/Brunhes (powyżej 760 tys. lat), odkryte w osadach jeziornych w dawnym kraterze wulkanicznym k. Blanzac, nad górną Loarą (Francja).

  W stanowisku odkryto przemysł odłupkowy z kwarcu, łącznie ze szczątkami fauny z wczesnej fazy środkowego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt

Do góry