Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Tiszadob

  Stanowisko eponimiczne grupy Tiszadob-Kapusany (Węgry), późnej kultuiy wschodniej ceramiki linearnej. Drugie stanowisko tej grupy położone jest k. Preśova we wsch. Słowacji. Grupa ta odegrała istotną rolę w genezie kultury bukowogórskiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trundholm

  Torfowisko w pn.-zach. Zelandii, na którym w 1902 r., odkryto przypadkowo w czasie orki elementy składowe, zdeponowanego w postaci uszkodzonej, brązowego wózka kultowego, datowanego na II okres epoki brązu wg. O. Monteliusa. Tworzy go sześciokołowe podwozie o dł. 60 cm, na którym z przodu zamocowana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tiszapolgar (Basatanya)

  Cmentarzysko eponi-miczne kultury tiszapolgarskiej w eneolicie w dorzeczu Cisy (Węgry). Złożone z ponad 160 grobów szkieletowych, wyposażonych w ceramikę, wyroby kamienne i miedziane.

  Kultura ta występuje też we wsch. Słowacji (Tibava, Vel’kś Raśkovce) i znana jest głównie z cmentarzysk. Związane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telermachay

  Stanowisko jaskiniowe na wysokim płaskowyżu Junin (ok. 4 400 m n.p.m.) k. San Pedro de Cajas (Peru).

  Sekwencja tego stanowiska ma istotne znaczenie dla wyjaśnienia początków udomowienia guanaco i wigonii: w warstwach datowanych na ok. 9 000-6 800 lat temu występują wyłącznie dowody polowań na te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlapacoya

  Stanowisko paleoindiańskie na brzegach jez. Chalco w środk. Meksyku. Odkryto w nim odłupkowe i wiórowe wyroby z kwarcytu oraz obsydianu, towarzyszące ogniskom i nagromadzeniom kości jeleniowatych; datowane na ok. 24-21 tys. lat temu. Znaleziono również ostrza liściowate z okresu ok. 15 tys. lat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tell

  W archeologii: termin arabski na oznaczenie pagórka utworzonego z nawarstwionych szczątków prehistorycznych lub historycznych osad ludzkich. Telle powstawały w określonych warunkach środowiskowych, w których szczątki glinianych budowli nie ulegały rozmyciu przez deszcze lub zniszczeniu przez wiatry...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torre in Pietra

  Stanowisko archeologiczne odkryte w osadach rzecznych i laguny morskiej w okolicach Rzymu; obejmuje sekwencję warstw kulturowych od ok. 430 tys. do ok. 100 tys. lat temu. Sekwencję rozpoczynają przemysły aszelskie z wydłużonymi, migdałowatymi pięściakami wraz z narzędziami otoczakowymi i odłupkowymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temnata

  Jaskiniowe stanowisko paleolityczne k. Karlukowa, w pn. Bułgarii. Polsko-bułgarsko-francu-skie badania w latach 80. odkryły sekwencję warstw środkowopaleolitycznych, datowanych na okres 180-67 tys. lat temu, oraz kulturę przejściową związaną z ewolucją technologii lewaluaskiej w gómopaleoli-tyczną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tartaria

  Tell położony w Transylwanii k. Cluj (Rumunia); odkryto w nim warstwy kultury winczańskiej, Petresti i Cotofeni.

  Najlepiej poznano zawartość jamy łączonej z późną kulturą winczańską, która zawierała figurki terakotowe i alabastrowe, bransolety z muszli Spondylus, przedmioty w kształcie kotwicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Talayotes

  Specyficzne typy budowli megalitycznych występujące na Balearach, a przede wszystkim na Majorce.

  Istotną rolę na początku rozwoju talayotes odgrywała kultura pucharów lejkowatych z wybrzeża Hiszpanii, później w epoce brązu następuje izolacja Balearów i rozwój specyficznych form architektury i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt

Do góry