Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Warna

  Jedno z największych cmentarzysk eneolitycznych w pd.-wsch. Europie, położone w Dewni k. Warny (wsch. Bułgaria); znaleziono w nim wiele wyrobów ze złota. Ogółem odkryto ok. 300 pochówków.

  Część należy do typu grobów symbolicznych (kenota-fów) z maskami glinianymi, szczególnie bogato wyposażonych;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Veszto - Magor

  Tell kultury nadcisańskiej na Wielkiej Nizinie Węgierskiej. W kilku warstwach odkryto złożoną zabudowę domami na planie prostokąta, a na terenach nie zabudowanych — cmentarzyska, na których zmarłych chowano w drewnianych trumnach.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twann

  Osada palafitowa z kantonu Berno (Szwajcaria), wielowarstwowa, użytkowana w okresie kultury Cortaillod oraz Horgen. Poszczególne fazy są dowodem krótkotrwałych i cyklicznych pobytów powracającej ludności rolniczej; potwierdza to interstratyfikacja osadów antropogenicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Villeneuve - Tolosane

  Imponująca osada kultuiy Chassey nad górną Garonną (Francja). Odkryto w niej okrągłe i prostokątne jamy (o rozmiarach 12x2,5 m); te ostatnie interpretuje się jako półziemianki. Zagadkowa jest obecność przepalonych otoczaków w przeważającej części jam, z których część interpretowano jako jamy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tuc d’Audoubert / Trois Freres / Enlene

  Zespół głębokich jaskiń z zabytkami sztuki magdaleńskiej w dolinie Volp k. Montesquieux-Avantes w dep. Arifege (Francja).

  W kompleksie tym grota Enlene dostarczyła śladów osadnictwa z okresu środkowomagdaleńskiego i późnomagdaleńskiego (14-11 tys. lat temu) w postaci dobrze zachowanych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tournay

  Miasto w pd.-zach. Belgii, w którym w 1653 r. odkryto grób frankońskiego władcy Childe-ryka, zmarłego w 481-482 r., ojca twórcy potęgi państwa merowińskiego — Chlodwiga. Dokładne określenie czyje szczątki pochowano w omawianym grobie, było możliwe dzięki znalezisku pierścienia odkrytego wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teśetice

  Wielki kompleks osad neolitycznych na pd. Morawach k. Znojma (Czechy). Kolista fortyfikacja złożona z dwu koncentrycznych fos i palisad o średnicy ok. 55-60 m. W otoczeniu liczne jamy, zawierające materiał wczesnej fazy kultury lendzielskiej (morawskiej ceramiki malowanej) i kultury ceramiki wstęgowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja kulturowa

  W archeologii: ciąg kultur (lub przemysłów) tworzących sekwencję czasową powiązaną wspólnotą podstawowych elementów gospodarki, kultury materialnej i symbolicznej. W kategoriach kultury „żywej” tradycja kulturowa odpowiada międzypokoleniowej więzi związanej z przekazywaniem określonych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ti - n - Torha

  Kompleks nawisów skalnych w górach Tadrart Acacus, w pd. Libii. W stanowisku wschodnim (określanym jako „Two Caves”) ceramika typu saharo--sudańskiego występuje z przemysłami typu epipa-leolitycznego z okresu 9 000-8 000 lat temu. Ludność polowała wówczas na owce berbeiyjskie, gazele i zające.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traian (Dealul Fintinilor)

  Wielowarstwowe stanowisko neolitu i eneolitu, położone na terasie rzeki Prut, w okolicach Piatra Neamt w Rumunii.

  Jest podstawą podziału chronologicznego neolitu rumuńskiej Mołdawii. W warstwach tego stanowiska występuje najpierw kultura ceramiki wstęgowej rytej, następnie Precucuteni i Cucuteni AB...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt

Do góry