Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Warwasi

  Jaskinia w górach Zagros (Irak) o dużej miąższości (5-6 m), z sekwencjami: warstw kultury mustierskiej (warstwy NN-CCC), wczesnego górnego paleolitu (kultura baradostyjska — warstwy P-LL) i epipaleolitu (kultura zarzyjska — warstwy A-O). Cztery poziomy osadnicze kultury baradostyjskiej pozwalają na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tylczak

  Narzędzie kamienne wykonane z wióra lub częściej z odłupka, którego jedna krawędź została stępiona stromym retuszem (celem łatwiejszego osadzenia w oprawie lub trzymania w ręce podczas użytkowania).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Villerest - Vigne Brun

  Największe otwarte stanowisko kultury graweckiej w zach. Europie (St. Mauri-ce-sur-Loire, dep. Loire, Francja). Dobrze zachowane szczątki struktur mieszkalnych, zbudowanych z bloków kamiennych na planie okręgu o średnicy ok. 3-5 m. Datowane na ok. 24 tys. lat temu. Jest to jedyne na zachodzie Europy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vallhagar

  Kompleks osadniczy na Gotlandii datowany od młodszego okresu przedrzymskiego po wczesną fazę okresu wędrówek ludów, składający się z osady istniejącej od II do VI w. n.e. oraz dwóch cmentarzysk.

  W osiedlu, zajmującym obszar ok. 10 ha znajdowały się duże domostwa, o wymiarach dochodzących do 32 x...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vinća

  Tell położony na przedmieściu Belgradu (Jugosławia), eponimiczny dla kultuiy winczańskiej. Badania odsłoniły ponad 10 m nawarstwień należących do tej kultury. Warstwy A i B, które wystąpiły nad ziemiankami kultury Starcevo, zalicza się do etapu Vinća-Turdas, natomiast eneolityczne warstwy C i D —...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vaufrey (Abri Vaufrey)

  Nawis skalny w dep. Dordogne (n. pochodzi od nazwiska znanego francuskiego prehistoryka i paleontologa R. Vaufreya). W nawisie tym, ponad warstwami zawierającymi kulturę aszel-ską (XI), wystąpiła seria poziomów kulturowych o klasycznych cechach kompleksu mustierskiego: kultura mustierską grupy La Quina i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vix

  Miejscowość k. Chatillon-sur-Seine (Cote-d’Or), we wsch. Francji, gdzie w 1953 r. odkryto słynny późnohalsztacki grobowiec książęcy datowany na ok, 500 r. p.n.e. Znajdował się on pod nasypem potężnego kurhanu o średnicy 42 m i wys. 6 m, zlokalizowanego u podnóża wzniesienia Mont Lassois.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Venosa

  Kompleks otwartych stanowisk archeologicznych w rejonie Basilicata (Włochy Pd.). Rozpoczyna się przemysłami odłupkowymi z narzędziami oto-czakowymi, datowanymi na ok. 640-620 tys. lat temu. W młodszych osadach serii rzeczno-jeziomych występują przemysły aszelskie wraz ze szczątkami fauny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waldalgesheim

  Celtycki grób „książęcy” odkryty w miejs. Waldalgesheim, nad dolnym biegiem rz. Nahe (Nadrenia-Palatynat), datowany na początki drugiej poł. IV w. p.n.e. Pod kurhanem znajdowała się drewniana, otoczona kamieniami komora grobowa o wymiarach ok. 4 x 5 m, w której obok nie spalonych szczątków ludzkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vertesszollos

  Stanowisko archeologiczne w trawertynach, położone na pn. zachód od Budapesztu; datowane na ok. 350 tys. lat temu. Na kilku poziomach odkryto drobny przemysł odłupkowy z małymi otoczakami z jednostronnym ostrzem, obok fauny i szczątków kostnych Homo erectus. Poziomy archeologiczne są dobrze zachowane, ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt

Do góry