Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ADAM Frederick (1781 - 1853), gen. ang.

  Służył w Egipcie i na Sycylii, bił się pod Maidą. Mianowany adiutantem ks. regenta, późniejszego Jerzego IV, znalazł się następnie we wsch. Hiszpanii, gdzie był dwukrotnie ranny. 1814 gen.-mjr, dowodził bryg. pod Waterloo i odparł atak franc. średniej gwardii.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /05.06.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABO, m. w Finlandii (dz. Turku)

  Gdzie 9 IV 1812 został podpisany traktat między carem Aleksandrem I a szwedz. następcą tronu, Bemadottem. Przewidywał on, że Szwecja otrzyma Norwegię, jeśli zaatakuje sprzymierzoną z Napoleonem Danię i pośle swe wojska do płn. Niemiec. Na mocy tego traktatu Szwecja podjęła w 1813 wojnę z Francją.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /05.06.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADDINGTON Henry (30 V 1757 - 15 II 1844), polityk ang.

  Ur. w Londynie, 1789-1801 przewodniczący Izby Gmin, po ustąpieniu Pitta został w 1801 premierem. To on przystał na podpisanie pokoju z Francją w Amiens. W 1804 oddał tekę premiera Pittowi, potem był wielokrotnym min. w gabinetach lorda Liverpoola. Zm. w Londynie.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /05.06.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABOVILLE Augustin-Marie d’ (12 IV 1776 - 20 VI 1843)

  Gen. franc. ur. w La Fere (dep. Aisne), 1792 ukończył szkołę art. w Chalons-sur-Mame, służył w Armii Italii, potem Armii Renu i Mozeli, 1802 szef bat., 1805 wziął udział w wyprawie na Antyle pod rozkazami Lauristona.

  W VIII 1806 mianowany dyrektorem parku art. w 6 korpusie Neya, uczestniczył w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /05.06.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIUTANT

  Ofic. sztabowy oddany do dyspozycji marsz, lub gen., wykonujący ważne zadania wojsk.; w niejednym przypadku jego sekretarz, łącznik z podległymi oddziałami, doradca - zależnie od posiadanych kwalifikacji. 8 X 1800 Bonaparte ustalił, że gen. dyw. mają prawo do 3 adiutantów, a gen. bryg. do 2. Potem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /05.06.2013 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABDYKACJE NAPOLEONA

  Pierwsza, podpisana 6 IV 1814. Po wkroczeniu 31 III sprzymierzonych do Paryża Senat 2IV uchwałą pozbawił Napoleona tronu. Pod przewodnictwem Talleyranda powstał rząd tymczasowy, który 3 IV zatwierdził uchwałę Senatu. 30 III Napoleon dotarł do Fontainebleau, mając jeszcze 60 tys. żoł., zamierzał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /05.06.2013 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żwaniec

  Wielka, wielofazowa osada kultury tiy-polskiej (głównie fazy C) w okolicach Kijowa (Ukraina). Istotna dla badań nad rozplanowaniem osad trypolskich ze względu na występowanie zgrupowań pieców garncarskich i innych dowodów istnienia specjalizacji rzemieślniczej w obrębie osad.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwoleń

  Środkowopaleolityczne stanowisko otwarte w kopalnych dolinach w okolicach Radomia. Miejsce zabijania i ćwiartowania zwierząt, głównie koni. Datowane na ok. 80-60 tys. lat temu, związane z wschodnim kompleksem mikockim. Jedno z najdalej na północ usytuowanych stanowisk środkowopaleolitycz-nych z wczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelazo (surowiec i technologia obróbki)

  Przewaga żelaza nad brązem (czy miedzią) polega nie tylko na jego właściwościach technologicznych i zaletach związanych z możliwościami wtórnej obróbki (przekuwaniem, ostrzeniem itp.), ale przede wszystkim na dość powszechnej dostępności surowca wyjściowego, jakim są rudy tego metalu.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbrojniki

  Wyroby kamienne, którymi zbrojono wierzchołki lub krawędzie ostrzy strzał, harpunów lub noży; ich oprawy wykonywano z materiałów organicznych (drewna, kości, rogu). Zbrojniki, głównie małych rozmiarów, określa się jako mikrolity.

  Jeśli ich kształt jest zbliżony do figur geometrycznych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt

Do góry