Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  AUSTRIACKA ARMIA

  Ze wszystkich państw kontynentalnych Austria najczęściej prowadziła wojny z rewolucyjną, a potem napoleońską Francją. Austria była monarchią wielonarodową, co miało oczywisty wpływ na skład jej sił zbrojnych. Obok Niemców z niemieckojęzycznych prowincji monarchii habsburskiej, a także...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /17 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTYLERIA FRANCUSKA

  Napoleon, który sam był z wykształcenia artylerzystą, przywiązywał wielkie znaczenie do tego rodzaju broni. W miarę upływu lat brakowało mu doświadczonych piechurów, zwiększał liczbę dział przypadających na 1000 żoł.

  W 1805 było ich tylko 1,5, 1807 już 2, w 1812 blisko 3, a 1813 nawet 3,5...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /3 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMIA DUNAJSKA

  Armia ros. wystawiona w 1811 do wojny z Turcją. Po zawarciu pokoju w Bukareszcie znaczna jej część została przesunięta na Wołyń, a następnie użyta w XI 1812 w działaniach przeciwko głównym siłom franc., przede wszystkim w operacji berezyńskiej. Armią dowodził adm. Cziczagow.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMATURA

  Blacha metalowa noszona na czapkach, czapach i czakach z wyobrażeniem herbu państwowego lub królewskiego, monogramu władcy, części uzbrojenia, zapalonych granatów, woltyżer-skiej trąbki lub numeru pułku.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMEE DE CONDE

  Korpus złożony z franc. emigrantów, walczących przeciwko rewolucyjnej Francji, utworzony w 1792 w Nadrenii pod rozkazami ks. Louisa-Josepha de Bourbon Conde. Początkowo na żołdzie austr., potem ang. Bił się na płw. Quiberon, potem w Indiach Zach., gdzie wielu żoł. i ofic. wyginęło w wyniku chorób...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMIA CZESKA

  Utworzona latem 1813 armia austr., dowodzona przez ks. Schwarzenberga. Biła się pod Dreznem, Kulm i Lipskiem, a także w kampanii 1814 we Francji.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARAPILE, dwa wzgórza (Duże i Małe Arapile) w pobliżu Salamanki

  Gdzie 22 VII 1812 Wellington rozbił wojska franc. pod komendą marsz. Marmonta. Bitwa ta stała się punktem zwrotnym w wojnie na Płw. Iberyjskim i oznaczała początek końca franc. panowania w Hiszpanii. Anglicy nazywają ją bitwą pod Salamanką.

  Po zdobyciu Badajoz Wellington podjął ostrożną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /3 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCIS-SUR-AUBE (Arcis), m. we wsch. Francji, w dep. Aube

  28 km na płn. od Troyes, gdzie 20 i 21 III 1814 rozegrała się ostatnia, w której brał udział Napoleon, bitwa kampanii 1814 między głównymi siłami franc. a Armią Czeską Schwarzen-berga. Podczas gdy Napoleon był zajęty pościgiem za Bliicherem (Craonne, Laon), Armia Czeska Schwarzenberga znowu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCOLE, m. we Włoszech (Lombardia), u zbiegu rz. Adygi i Alpone

  Gdzie 15-17 XI 1796 rozegrała się zwycięska dla Bonapartego bitwa z austr. armią gen. Alvinzy’ego. Armia ta, maszerując z kolumnami,.spieszyła na pomoc oblężonej przez Francuzów Mantui. Feldmarsz. Davidović z 18 tys. żoł. posuwał się doliną Adygi i przeciw niemu Bonaparte skierował dyw. gen...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARANJUEZ, m. w środk. Hiszpanii, k. Madrytu

  Gdzie 1 X 1800 podpisana została konwencja między Francjąa Hiszpanią, jako rozwinięcie prelimi-nariów z San Ildefonso. Potwierdzała przekazanie Luizjany Zach. Francji, w zamian za co infant Ludwik, syn ks. Parmy i zięć króla Hiszpanii, stawał się królem Etrurii w środk. Włoszech. Ludwik otrzymywał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt

Do góry