Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  THIELMANN Johann Adolf (1765 - 1824), gen. sas.

  Ur. w Dreźnie. Dowodził sas. kaw. w kampanii 1812 w korpusie Latour-Maubourga, odznaczył się pod Możajskiem. W 1813 stał garnizonem w Torgau, ale 12 V jako pierwszy z sas. dow. przeszedł na stronę sprzymierzonych. 28 IX pobił gen. Lefebvre-Desnouettes’a pod Altenburgiem. 1815 dow. 3 korpusu armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORTOSA, m. w Hiszpanii (Katalonia), u ujścia rz. Ebro

  Oblegane od 4 VII 1800 przez Sucheta, zdobyte 211811. W oblężeniu uczestniczyła Legia Nadwiślańska. Upadek T. umożliwił podjęcie oblężenia Tarragony, głównego punktu hiszp. oporu w tej części kraju.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOLENTINO, m. w środk. Włoszech

  Gdzie 19 II 1797 podpisany został traktat między Francją a Watykanem, potwierdzający wcześniejszy traktat z Bolonii. Stolica Apostolska, aby uniknąć franc. okupacji, zobowiązała się zapłacić wysoką kontrybucję. 2-4 V 1815 pod T. austr. gen. Bianchi rozbił neapol. armię Murata, który utracił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORUŃ, m. nad środk. Wisłą, na jej prawym brzegu, o istotnym znaczeniu strategicznym z racji przeprawy przez tę rzekę

  Od 1793, czyli II rozbioru Polski, w granicach Prus. Kiedy 17 XI 1806 dotarł tu 5 korpus Lannes’a, miasta bronił silny prus. garnizon pod dow. gen. Lestocąa. Francuzi nie mieli art., dlatego też musieli cofnąć się pod Bydgoszcz, pozostawiając na lewym brzegu niewielką osłonę w Podgórzu.

  30 XI...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /2 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOLIŃSKI Józef (1764 - 1823), gen. poi.

  Służbę wojsk, rozpoczął 1778 w armii austr., od 1791 w wojsku poi., uczestnik powstania kościuszkowskiego, płk. Po upadku insurekcji zajmował się gospodarką. Do służby powrócił 1809 jako dow. 13 p. huz. Ks. Warszawskiego. 3 II 1813 gen. bryg., dow. bryg. kaw. w 8 korpusie poi. 1815 szef sztabu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAUROGI, m. na zach. Litwie, od 1793 należące do Rosji

  Gdzie 21 VI 1807 car Aleksander I podpisał rozejm z Francją, będący wstępem do rokowań pokojowych w Tylży.

  30 XII 1812 gen. prus. Yorck podpisał tu konwencję, na mocy której podległe mu oddziały, wchodzące do tej pory w skład 10 korpusu WA, zobowiązały się przez dwa miesiące zachować...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOSKANIA, państwo w środk. Włoszech

  Do 1737 posiadłość austr., następnie w.ks. bocznej linii Habsburgów. W 1790 w.ks. został Ferdynand III Habsburg, syn cesarza Leopolda III. W czasie wojen rewolucyjnych starał się zachować neutralność, jednak uciekł, kiedy w 1799 Francuzi wkroczyli do Florencji. Kilka miesięcy później wybuchło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOLL Karl Fiodorowicz (19 IV 1777 - 5 V 1842), gen. ros.

  Pochodził z rodziny holend., od wieków osiadłej w Estonii. W wojsku od 1796, uczestnik wyprawy Rimskiego-Korsakowa do Szwajcarii, brał udział w kampanii 1805 przeciw Francji i w wojnie z Turcją 1806-1809. Od 1810 w sztabie przybocznym cara Aleksandra I, zajmował się kwatermistrzostwem. Wiosną 1812...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TCZEW, m. nad Wisłą, na Pomorzu Gdańskim

  Zdobyte 23 II 1807 przez dyw. gen. Dąbrowskiego. Była to pierwsza duża bitwa stoczona przez Polaków w tej kampanii przeciwko Prusakom, a potem Rosjanom.

  Po parogodzinnych utarczkach na przedpolu miasto zostało wzięte szturmem przez poi. piech. -głównie przez 1 pp. Antoniego Sułkowskiego. Część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOUSSAINT-LOUVERTURE Franęois-Dominique (20 V 1743 - 7 IV 1803), polityk i gen., przywódca Murzynów z San Domingo

  Wziął udział 1791 w powstaniu niewolników i stał się jego wodzem. Od 1793 w służbie hiszp., w 1794 po zniesieniu niewolnictwa przez władze rewolucyjnej Francji, przeszedł na stronę Republiki Francuskiej. 1794 gen. bryg., 1795 gen. dyw., 1797 nacz. wódz wojsk franc. na Haiti.

  1798 odparł ataki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry