Historia /5 265 prac/

  • Ocena brak

    DUBRETON Jean-Louis (18 I 1773 - 27 V 1855), gen. franc.

    Ur. w Ploermel, dep. Morbihan, 1790 rozpoczął służbę wojsk. 1794-1800 tłumił powstanie w Wandei, 1802 posłany na San Domingo, 1803 dostał się do niewoli ang. 1804 wrócił do Francji. 1807 bił się w Polsce, 1811 w Hiszpanii, mianowany gen. bryg., 1812 odznaczył się znakomitą obroną Burgos, kiedy...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /578

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DUBROWNIK, m. na wsch. wybrzeżu Adriatyku

    W epoce napoleońskiej nosiło nazwę Raguza. Od XIII w. republika podległa kolejno Wenecji, Węgrom, Turcji. 1806 zajęta przez Francuzów, 1810 przyłączona do Prowincji Iliryjskich. Tytuł ks. Raguzy otrzymał marsz. Marmont. Od 1814 pod panowaniem austr.

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /273

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DUCOS Pierre-Roger (25 VII 1747 - 17 III 1816), polityk franc.

    Wybitny prawnik, 1789 deputowany do Stanów Generalnych, 1793 głosował za karą śmierci dla Ludwika XVI. Przez pewien czas przewodniczący Rady Pięciuset, dzięki poparciu Bar-rasa został jednym z członków Dyrektoriatu. Wtajemniczony w przygotowania do zamachu stanu 18 Brumaire’a, był krótko trzecim...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /637

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DROUOT Antoine (11 I 1774 - 24 III 1847), gen. franc.

    Ur. w Nancy, syn piekarza. Służbę wojsk, rozpoczął w 1793 w art. Bił się pod Fleurus i Tra-falgarem, 1808 dyrektor parku art. gwardii w Hiszpanii. Ranny pod Wagram, odznaczył się pod Mo-żajskiem, 1813 gen. bryg. i adiutant cesarza. Bił się pod Lipskiem, przesądził o zwycięstwie pod Ha-nau...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /761

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DRAGONI CESARZOWEJ

    >

    D.c. uzbrojeni byli w proste pałasze a la Montmorency, karabinki kawaleryjskie modelu 1777 i pistolety. Nosili mundury podobne do ubioru strz. konnych gwardii. Nakrycie głowy stanowił jednak miedziany hełm a la Mi-nerve, ozdobiony skórą pantery albo jej imitacją. Mundury były tradycyjnie zielone.

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /535

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DÓRNBERG Ferdinand Wilhelm Gaspard (1768 - 1850), gen. hanow.

    Płk armii westf., ulubieniec króla Hieronima Bonapartego, jego zaufany adiutant. 1809, podczas wojny z Austrią, posłany z zadaniem stłumienia chłopskiego powstania w okolicach Munster.

    Przeszedł na stronę chłopów, próbował wywołać bunt przeciwko Francuzom, ruszył na Kassel, ale pobity przez gen...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /639

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DRYSSA, m. na Białorusi w pobliżu Witebska, u ujścia rz. Dryssy do Dźwiny

    W 1812 Rosjanie założyli tu obóz warowny, w którym początkowo zamierzali się bronić. 17 VII Barclay de Tolly opuścił jednak te fortyfikacje, wycofując się na wschód.

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /197

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DREZDEŃSKA KONFERENCJA

    Rozmowy prowadzone 17-28 V 1812 przez Napoleona z cesarzem Austrii, królami Prus i Saksonii oraz książętami Rzeszy, w przeddzień wyprawy na Moskwę. Po raz ostatni cesarz Francuzów wystąpił wtedy z propozycją pokoju wobec Rosji.

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /253

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DOROCHOW Iwan Siemionowicz (1762 - 26 IV 1815), gen. ros.

    W 1787 ukończył korpus kadetów, uczestniczył w wojnie z Turcją, podczas której zwrócił nań uwagę Suworow. Wchodził w skład ros. garnizonu Warszawy, brał udział w walkach ulicznych 17 IV 1794, bił się pod Maciejowicami, prowadził jedną z kolumn do ataku na Pragę.

    W 1803 gen.-mjr, 1807 jako dow...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /845

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DREZNO, historyczna stolica Saksonii

    26-27 VIII 1813 pod jej murami doszło do zwycięskiej dla Napoleona bitwy ze sprzymierzonymi, dowodzonymi przez Schwarzenberga. Korzystając z oddalenia Napoleona, który na Dolnym Śląsku ścierał się z Armią Śląską Bliichera, sprzymierzeni podjęli próbę rozbicia korpusu Gouviona-Saint-Cyra w...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /3 266

    praca w formacie txt

Do góry