Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ENGHIEN ks. d. właśc. Louis-Antoine-Henri de Bourbon-Conde d’ (1772 - 21 III 1804)

  Ostatni z Kondeuszów, bocznej linii Burbonów. Ur. wChantilly, rezydencji Kondeuszów, emigrował już 16 VII 1789, dwa dni po zdobyciu Bastylii. Brał udział w wojnach z rewolucyjną Francją, służąc m.in. w Armee de Conde. Po pokoju w Lune-ville 1801 osiadł w miasteczku Ettenheim w Badenii, na prawym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAP, przestrzeń do przebycia w ciągu dnia, przemarsz dzienny

  W WA przyjęto zasadę, że piechur z pełnym obciążeniem (od 20 do 35 kg) może przejść dziennie 25-30 km, z tym jednak iż po trzech dniach marszu powinien nastąpić dzień odpoczynku. Taki system obowiązywał w czasach pokojowych. Podczas działań wojennych dni odpoczynku nie przewidywano, zwiększano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERFURT, m. w Saksonii

  Gdzie od 27 IX do 14 X 1808 trwały rozmowy między Napoleonem a carem Aleksandrem I. Połączono to ze zjazdem wszystkich władców niem., z wyjątkiem króla Prus i cesarza Austrii. Napoleon próbował umocnić sojusz franc.-ros., zawarty w Tylży. Zaproponował carowi na miejsce spotkania właśnie E., leżący...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYBICZ (Diebitsch) Iwan Iwanowicz (13 V 1785 - 10 VI 1831), ks. Zabałkański, feldmarsz. ros.

  Ur. w Wielkiej Lipie na Śląsku, od 1801 w służbie wojsk., bił się pod Austerlitz, Pruską Iławą i Fryd-landem. W X 1812 nakłonił w Taurogach prus. gen. Yorcka, by odstąpił Francuzów i przeszedł na stronę Rosji. W Reichenbach podpisał w imieniu Rosji konwencję z Prusami i Austrią. Walczył pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŻEZAR PASZA (1735 - 1804), gub. Akki, turec. fortecy w Palestynie

  Nazywany „rzeźnikiem” z racji swego okrucieństwa. Ur. się w Bośni, był więc słowiańskiego pochodzenia. Sam sprzedał się w niewolę i w ten sposób trafił do Egiptu, gdzie włączono go do korpusu Mameluków. Zamieszany w intrygi, zbiegł do Konstantynopola, potem schronił się w Syrii. Szybko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIAT

  System rządów istniejący we Francji 1794-1799, między upadkiem jakobinów a zamachem stanu 18 Brumaire’a. Ustanowiony formalnie w 1795 na mocy konstytucji roku III, polegał na przekazaniu władzy wykonawczej 5 dyrektorom, desygnowanym przez Radę Starszych. Decydującą rolę w D., którego skład się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBERSBERG, m. w Górnej Austrii, nad rz. Traun, w pobliżu jej ujścia do Dunaju

  3 V 1809 doszło tam do starcia między korpusem Masseny a 6 korpusem austr. gen. Hillera.

  Po bitwie 20IV pod Abensbergiem Francuzi odrzucili korpus Hillera na płd. od Dunaju, w kierunku Górnej Austrii. 22 IV pod Eckmuhl zmusili armię arcyks. Karola do odwrotu w kierunku Czech. Ze względu na powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYWIZJA, związek taktyczny wyższego szczebla

  W 1793 w armii franc. wprowadzono dywizje, składające się z 2 bryg. piech., bryg. kaw. i 2 bat. art., czyli 12 bat. piech., 8 szwadronów jazdy i 12--16 dział. W 1796 podczas pierwszej kampanii wł. Bonaparte wydzielił kaw., by dysponować odpowiednio liczną jazdą, niezbędną w pościgu za rozbitym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBLE Jean-Baptiste (21 XII 1758 - 31 XII 1812), gen. franc.

  Ur. w Saint-Jean de Rohrbach, dep. Mo-selle, syn sierż. art. Przyjęty do wojska jako dziecko pułku, kanonier p. art. Auxonne, 1785 ppor. Brał udział w wojnach rewolucyjnej Francji na terenie Belgii i Holandii, 1793 gen. bryg. i gen. dyw., 1796 dow. art. Armii Renu i Mozeli, 1798 dow. art. Armii Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZENTERIA

  Występowała niemal stale w armiach epoki napoleońskiej. Jej epidemie spowodowane były przede wszystkim spożywaniem wody skażonej fekaliami, mułem (podczas powodzi), różnego rodzaju odpadkami. Nawet publiczne fontanny w miastach pozostawiały wiele do życzenia.

  Żoł. nie znali podstawowych zasad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt

Do góry