Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  GARDES DU CORPS

  Osobista straż przyboczna monarchy, złożona z młodych ludzi szlacheckiego pochodzenia. Straż taka należała do królewskiej gwardii i uważana była za jednostkę elitarną. 4 komp. gwardii, które istniały we Francji, zostały rozwiązane 30 IX 1791. G. du C. przetrwały w niektórych państwach niem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FURGONY CUDZOZIEMSKIE (Lesfourgons de l’etranger)

  Określenie to pojawiło się w IV 1814, kiedy Burboni powrócili do Francji. W powszechnej opinii Ludwik XVIII zawdzięczał tron obcym armiom, które pokonały Napoleona, zajęły Paryż i narzuciły Francuzom tego monarchę. W rzeczywistości car Aleksander I był przeświadczony, że powrót Burbonów do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASSENDI Jean-Jacques-Basilien (18 XII 1748 - 14 XII 1828), gen. franc.

  Ur. w Digne, dep. Bas-ses-Alpes. Od 1767 służył w art. jako kpt w p. La Fere, miał pod swą komendą Bonapartego. 1793 dyrektor zaprzęgów art. podczas oblężenia Tulonu, 1798 dyrektor generalny parku art. Armii Anglii, uczestnik kampanii 1800, przeszedł Wielką Przełęcz Św. Bernarda, bił się pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAETA, port i twierdza w środk. Włoszech, w prowincji Caserta

  Należącej w czasach napoleońskich do Królestwa Neapolu, uważana za jedną z najsilniejszych twierdz Europy. Fortecę założono w celu obrony wybrzeża przed napadami korsarzy i uchodziła za niezdobytą, ale tylko od strony morza. 30 XII 1798 została opanowana praktycznie bez walki przez żoł. Legionów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZAN Honore-Theodore-Maxime (29 X 1765 - 9 IV 1845), gen. franc.

  Ur. w Grasse, dep. Alpes-Maritimes, 1780 ppor. art. nadbrzeżnej, 1792— -1799 bił się nad Renem, 1799 gen. bryg. w Armii Dunaju, w bitwie pod Zurychem dowodził awangardą, za zasługi w tej batalii został gen. dyw. 1800 bronił Genui, w kampanii 1805 dow. 2 dyw. 5    korpusu WA, odznaczył się pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANDAWA, m. w płn.- zach. Belgii nad Skaldą

  Gdzie 24 XII 1814 podpisano pokój kończący ang.- amer. wojnę 1812-1814. Pod koniec 1814, kiedy Napoleon był już pokonany, rząd ang. zaproponował Wellingtonowi objęcie dow. nad armią walczącą przeciwko Stanom Zjednoczonym. Po dokonaniu szczegółowych obliczeń kosztów wojny Wellington doszedł do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDAŃSK, m. portowe nad Bałtykiem

  Do 1793 w granicach Rzeczypospolitej, potem należące do Prus. W 1807 po ponad 2-miesięcznym oblężeniu na mocy pokoju w Tylży ogłoszone wolnym miastem, pod protektoratem Francji, Saksonii i Prus. Znajdował się tu stale bardzo silny franc. i poi. garnizon. Z oddziałów poi. stacjonowały 5,10 i 11 pp...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GANGRENA, zgorzel, martwica

  Szczególnie często występowała w czasie wojen napoleońskich. Zakażenie ran powodowały wszelkiego rodzaju ciała obce, a więc strzępy munduru i broni, odłamki pocisku, ziemia, czasem brudny opatrunek. Zakażenie mogło nastąpić już w kilka godz. po zranieniu (stąd konieczność jak najszybszego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUENTES DE OŃORO, osada na granicy hiszp.- portug.

  Gdzie 3-5 V 1811 doszło do starcia między franc. wojskami Massćny a ang. Wellingtona. Wycofawszy się spod linii Torres Vedras w Portugalii, Massena rozłożył się obozem między rz. Duero i Tormes. Idący jego śladem Wellington zatrzymał się na granicy hiszp.-portug., blokując twierdzę Almeida...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /1 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDAŃSKA DYWIZJA

  Utworzona w 1812 z polskich pułków piech.: 5, lOill, stacjonowała w Gdańsku. W kampanii 1812 oddana pod rozkazy gen. Grandjeana, włączona do 10 korpusu Mac-donalda. Walczyła pod Rygą, potem osłaniała odwrót korpusu. W 1813 broniła Gdańska.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt

Do góry