Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ISEMBOURG, p. franc. piech., utworzony z cudzoziemskich jeńców wojennych i dezerterów

  Powstał 10 Brumaire’a roku XIV (1 X11805) w Koblencji z byłych żoł. austr. Służyli w nim Niemcy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Polacy, Węgrzy, Rumuni, Chorwaci, Włosi. W 1807 został posłany do Neapolu, gdzie 9 VIII 1811 przekształcono go w 2 regiment cudzoziemski.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDLIŃSK, osada w pobliżu Radomia, nad rz. Radomką

  Gdzie 10 i 11 VI 1809 doszło do bitwy między wojskami poi. a austr. Gen. Zajączek, mając 6 tys. młodych, słabo wyszkolonych żoł., zaatakował 11 -tys. dyw. feldmarsz. Mondeta (9 bat., 4 szwadrony i 2 baterie). Początkowo Polacy odrzucili przednie straże austr. w kierunku Radomia. Później jednak sami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁONNA, m. na prawym brzegu Wisły, 17 km na płn. od Warszawy

  Gdzie w 1778 bp płocki Michał Poniatowski, brat króla, wybudował klasycy-styczny pałac według projektu Dominika Merliniego. W epoce napoleońskiej ulubiona rezydencja ks. Józefa Poniatowskiego. 23 XII 1806 był tu przejazdem Napoleon, udający się pod Pułtusk.

  Tu także 1 I 1807 Napoleon spotkał po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEFFERSON Thomas (13 IV 1743 - 4 VII 1826), prezydent Stanów Zjednoczonych

  Ur. w Wirginii w rodzinie plantatorów, z wykształcenia prawnik. 1784-1789 reprezentant St. Zjednoczonych na dworze w Wersalu. Po powrocie został sekretarzem stanu. Zwolennik sojuszu z Francją, przeszedł do opozycji wobec Waszyngtona, który opowiadał się za porozumieniem z Anglią.

  Stając na czele...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁONOWSKI Władysław (25 X 1769 - 29 IX 1802), gen. poi.

  Ur. w Gdańsku, ukończył Szkołę Wojskową w Paryżu. Uczestnik powstania kościuszkowskiego, po bitwie pod Szczekocinami ppłk. Ofic. Legionów Polskich, 1799 gen., 1801 dow. Legii Naddunajskiej po gen. Kniaziewiczu. Wysłany na San Domingo, zm. w Jeremie na żółtą febrę.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUT EGIPSKI

  Utworzony 22 VIII 1798 dekretem Bonapartego, składał się początkowo z 36 członków w 5 sekcjach. 5 z nich zm. w Egipcie lub Syrii, a 16 powróciło do Francji. Później liczył 51 uczonych i wojskowych. Wśród nich -oprócz Bonapartego - byli tak wybitni uczeni jak chemik Berthelot, matematycy Fourier i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSPEKTORZY POPISÓW

  Korpus urzędników wojsk, w armii franc. utworzony w 1800 przez Bonapartego. Jego zadaniem była głównie kontrola finansów wojska. I.p. mieli bardzo wysoką pozycję, a stanowiska generalnego inspektora, naczelnych inspektorów oraz inspektorów odpowiadały stopniom gen. dyw., gen. bryg. i płk.

  W krótkim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HULIN Pierre-Augustin (6 IX 1758 - 9 I 1841), gen. franc.

  Ur. w Paryżu. W 1771 zaczął służbę w pp. Champagne. 14 VII 1789 stanął na czele szturmu Bastylii, kierując dwiema armatami, spowodował poddanie się fortecy. Zaprowadził gub. de Launaya do ratusza, ale nie mógł uratować go przed śmierciąz rąk tłumu. Kpt., dow. komp. Zdobywców Bastylii, brał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUNINGUE, forteca franc. w dep. Haut-Rhin, na płn. od Bazylei

  Jej dow., gen. Barbanegre, odmówił uznania rozejmu po Waterloo i wpuszczenia Austriaków. 28 VII1815 arcyks. Jan rozpoczął oblężenie na czele 30 tys. żoł. Garnizon składał się z 395 żoł., w tym 100 artylerzystów, 120 celników i 5 żandarmów. 14 VIII Austriacy rozpoczęli ostrzeliwanie fortecy ze 176...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUZARZY

  Rodzaj lekkiej kaw. przeznaczonej do działań rozpoznawczych i osłony piech. Tego typu formacje istniały w początkach XIX w. niemal we wszystkich armiach europejskich. H. nosili mundury „na modłę węgierską”, uzbrojeni byli w zakrzywione szable i pistolety. Niektóre pułki przeszły do legendy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /1 359

  praca w formacie txt

Do góry