Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  JENA, m. w Turyngii nad rz. Soławą

  Gdzie 14 X 1806 Napoleon rozgromił prus. armię ks. Hohen-lohe. Tego samego dnia, 30 km na płn. wsch., rozgrywała się bitwa pod Auerstedt, w której działający w osamotnieniu marsz. Davout rozbił trzon armii prus. pod komendą Karola Wilhelma Brunszwickiego.

  Francuzi, obchodząc Prusaków od płd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /6 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEGRZY, jeden z trzech rodzajów piech. ros.

  Odpowiednik lekkiej piech. franc. Pułki j. składały się z 2 bat. jegierskich i bat. karabinierskiego, czyli grenadierów. J. tradycyjnie nosili jasnozielone mundury. W 1803 było 20 pułkówj., w 1805 -22, a 1806 już 32. Ponieważ tego rodzaju piech. okazała się szczególnie sprawna w kampanii 1807, liczbę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAFFA, m. w Palestynie, na wybrzeżu M. Śródziemnego

  Po zajęciu Al-Arisz i Gazy Bonaparte 3 III 1799 przybył pod mury J., bronionej przez silny turec. garnizon. Po trzech dniach przygotowań Francuzi zdobyli ją szturmem 7 III. Kiedy Bonaparte dowiedział się, że w skład garnizonu weszło 3 tys. Turków, którzy parę tygodni wcześniej zostali wzięci do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JELACIĆ Franz (1746 - 1810), marsz. austr.

  Z pochodzenia Chorwat, brał udział w wojnach z Turkami, 1796 bił się nad Renem przeciwko Moreau. W kampanii 1805 został otoczony pod Feldkirch przez Francuzów i musiał kapitulować ze swoim korpusem przed żoł. marsz. Augereau.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN HABSBURG (20 I 1782 - 10 V 1859), arcyks. austr., brat cesarza Franciszka I i arcyks. Karola

  Ur. we Florencji, syn w.ks. Toskanii, przyszłego cesarza Rzeszy Niemieckiej, Leopolda II. W wieku 18 lat stanął na czele armii austr. walczącej nad Dunajem, ale został pobity przez Moreau pod Hohenlinden. W 1809 odniósł sukces w płn. Włoszech nad rz. Rabą, w V 1815 oblegał fortecę Huninąue. Po 1815...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWALIDÓW KOŚCIÓŁ

  Świątynia stanowiąca integralną część Pałacu Inwalidów, zbudowana przez Jules’a Hardouin-Mansarta. Złożono tu w 1861 w podziemnej krypcie zwłoki Napoleona, sprowadzone w 1840 z Wyspy Św. Heleny. W głąb krypty prowadzą schody, w połowie których, po obu stronach ołtarza, znajdująsię grobowce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEMAPPES, m. w dz. Belgii, na zach. od Mons

  Gdzie 6 XI 1792 Francuzi pobili austr. armię ks. Alberta Saxe-Teschen. Po zwycięstwie pod Valmy Konwent nakazał Dumouriezowi podjęcie ofensywy w kierunku Flandrii. Armia franc. składała się w większości ze źle wyszkolonych i słabo uzbrojonych żoł. Dumouriez napotkał pod J. 14-tys. korpus austr...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN VI (13 V 1769 - 10 III 1826), regent, a potem król Portugalii

  Należał do dynastii Braganęa, a rządy rozpoczął w 1793 jako regent w imieniu chorej umysłowo matki, Marii I. Zwolennik sojuszu z Anglią, nie zamierzał podporządkować się berlińskiemu dekretowi o blokadzie kontynentalnej. Kiedy korpus Junota wkroczył do Portugalii i kierował się ku Lizbonie, J...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWALIDÓW PAŁAC

  Szpital dla wysłużonych kalekich żoł., założony przez Ludwika XIV. Mieści się w centrum Paryża. Rozległy gmach wzniesiony został w 1671-1676 przez architekta Liberała Bruanta, którego dzieło kontynuował Jules Hardouin-Mansart. Na czele szpitala stał do 1892 gub., a stanowisko to uważane było za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /3 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „JEDEN PRZECIW DZIESIĘCIU” (Un contrę dix)

  Dewiza 84 franc. ppl., nadana mu przezNapo-leona po walkach 25 i 26 VI 1809 na Przełęczy Św. Leonarda k. Graz. P. ten, należący do dyw. Broussie-ra z korpusu Macdonalda, broniąc przełęczy, wytrzymał siedem kolejnych ataków przeważających sił austr.

  Do dziś zachowały się dwa egzemplarze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry