Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  KAMPANIA EGIPSKA

  Wyprawa do Egiptu i podbój tego kraju, jak też próba opanowania Palestyny, podjęte przez rewolucyjną Francję przeciwko Turcji. Celem wyprawy miało być zajęcie ważnego strategicznie terytorium nad Nilem, które mogło się stać następnie bazą wypadową do dalszych franc. działań przeciwko Indiom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /12 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALENDARZ REPUBLIKAŃSKI

  Wprowadzony podczas Rewolucji, miał oznaczać „nową erę w dziejach świata”, a także, poprzez odrzucenie kalendarza gregoriańskiego, „koniec chrystianiz-mu”. Jego opracowaniem zajął się komitet złożony z uczonych i ludzi pióra, na ogół wrogich katolicyzmowi (Monge, Lakanal, Chenier, Fabre...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1815

  Najkrótsza z wojen prowadzonych przez Napoleona, trwała bowiem tylko cztery dni. Po powrocie 20 III z Elby do Paryża cesarz energicznie zabrał się do rozbudowy armii. Zdawał sobie sprawę, że podjęcie rokowań ze sprzymierzonymi jest na razie niemożliwe i aby doszło do takich negocjacji, musi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /10 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1806 W PRUSACH

  Najznakomitsza ze wszystkich kampanii Napoleona. W ciągu dwóch tygodni zdołał on rozbić armię przeciwnika, a w ciągu miesiąca zajął Berlin i większość twierdz. Takich sukcesów nie udało mu się uzyskać w żadnej innej wojnie.

  Po wygranej kampanii 1805 przeciwko Austrii i pokoju preszburskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /9 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALISZ, jedno z głównych m. Wielkopolski, nad rz. Prosną

  Po II rozbiorze Rzeczypospolitej znalazł się w granicach Prus. 7 XI 1806 wyzwolony przez powstańców pod wodzą gen. Pawła Skórzewskiego.

  W K. powstała komisja wojsk, pod przewodnictwem Piotra Bielińskiego, a komendę nad miastem objął płk Biernacki. Od końca XI 1806 tworzyła się tu Legia Kaliska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1806 - 1807 W POLSCE

  Wojna przeciwko Rosji i Prusom, nazywana też „pierwszą wojnąpol.”, prowadzona po klęsce armii prus., zakończona zwycięstwem Napoleona pod Frydlandem i pokojem w Tylży.

  Po rozbiciu armii prus. pod Jeną i Auerstedt, zajęciu Berlina, a potem głównych twierdz, armia franc. znalazła się w XI 1806 w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /10 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKREUTH Friedrich Adolf von (21 II 1737 - 10 VI 1818), feldmarsz. prus.

  Ur. w Sotershausen. Od 1752 w służbie wojsk., uczestnik wojny siedmioletniej 1756-1763. Za uwiedzenie żony ks. Henryka Pruskiego, którego był adiutantem, zakazano mu w 1766 pobytu w Berlinie na 20 lat. 1790 gen. por., 1792 dow. części wojsk prus. w Szampanii, 1793 dowodził oblężeniem Moguncji, 1794...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1809

  Przeciwko Austrii, pierwsza, w której Napoleon miał poważne kłopoty z odniesieniem zwycięstwa, zapowiadająca jego późniejsze klęski. Charakteryzowała się tym, że już połowa sił cesarza składała się z kontyngentów cudzoziemskich, a w pułkach franc. przeważali niedo-świadczeni rekruci. Ponadto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /7 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMIENIECKI Ludwik (26 VIII 1758 - 20 IV 1816), gen. poi.

  Służbę wojsk, rozpoczął w armii sas., od 1785 w wojsku poi. Uczestnik kampanii 1792, adiutant ks. Józefa Poniatowskiego. W powstaniu kościuszkowskim gen.-mjr, walczył pod rozkazami ks. Józefa. Po III rozbiorze należał do grona „złotej młodzieży” z Pałacu Pod Blachą.

  W Ks. Warszawskim 1807 szef...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1812

  Wojna z Rosją, zwana także wyprawą na Moskwę albo kampanią ros. Najważniejsza z kampanii Napoleona, stanowiąca punkt zwrotny w prowadzonych przez niego wojnach. Nigdy jeszcze do tej pory cesarz nie zmobilizował tak znacznych sił. Mówiło się nawet, że poprowadził całą Europę przeciwko Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /23 212

  praca w formacie txt

Do góry