Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  KONSTANTY Pawłowicz Romanow (8 V 1779 - 27 VI 1831), w. ks. ros.

  Ur. w Carskim Siole, syn cara Pawła I, brat Aleksandra I i Mikołaja I. 1799 brał udział w wyprawie Suworowa do Italii i Szwajcarii, dowodził gwardią pod Austerlitz, gdzie dał wprawdzie dowody osobistej odwagi, ale nie wykazał należytych talentów militarnych. Zarzucano mu, że jest odpowiedzialny za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMIEROWSKI Jakub (zm. 13 I 1807), gen. poi.

  Uczestnik powstania kościuszkowskiego, w XII 1806 mianowany gen. ziemskim woj. pomorskiego. Poległ pod Pieniążkowem, w walce z prus. oddziałem por. Eichstadta.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISARZE WOJENNI

  Korpus urzędników wojsk, zajmujących się zaopatrzeniem armii, utworzony 16 IV 1805, podległy intendentowi generalnemu WA Pierre’owi Daru. W ich gestii znajdowały się szpitale, ambulanse, organizacja etapów, konwoje wojskowe, żywność, umundurowanie i wyposażenie, więzienia wojsk, i koszary.

  Przy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDUITLISTA albo lista konduity

  Lista sprawowania się, zawierająca szczegółową opinię przełożonych o danym żoł. lub ofic. Uwagi te wpisywano ok. 11 i 1 VII każdego roku.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁOGRIWOW Andriej Siemionowicz (1775 - 1825), gen. ros.

  Od 1789 w służbie wojsk., ulubieniec cara Pawła I, organizował jego wojsko w Gat-czynie. 1796 gen.-mjr, szef huz. i kozaków gwardii. Pod Austerlitz dowodził kaw. gwardii, a pod Lidzbarkiem Warmińskim i Frydlandem korpusem gwardii. Po zawarciu pokoju w Tylży opuścił służbę, ale powrócił do niej w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁNIERZ

  Górna część kurtek, surdutów, płaszczy. W epoce napoleońskiej obowiązywały sztywne wysokie kołnierze. Łączyło się to z przekonaniem, że mocno ściskając szyję, pobudzają krwiobieg i dodają energii. Czasem jednak, wbrew regulaminowi, zwłaszcza w marszu i na biwaku, rozpinano k. i obwijano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOBELL Wilhelm von (1766 - 1855), malarz bawar.

  Prof. Akademii Monachijskiej. Jako rysownik zatrudniony w sztabie korpusu bawar., uczestniczył w kampaniach 1809, 1812-1813. Pozostawił wiele rysunków i akwarel przedstawiających żoł. WA.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEBER Jean-Baptiste (9 III 1753 - 14 VI 1800), gen. franc.

  Ur. w Strasburgu. Studiował architekturę, pracował jako architekt w Besanęon i Strasburgu. Uczył się w szkole wojsk, w Monachium, 1777-1785 służył w armii austr., doszedł do stopnia ppor. Wrócił do Alzacji, 1789 wstąpił do gwardii narodowej, od 1792 w armii, 1793 zajmował się fortyfikowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁOBRZEG, prus. twierdza nad Bałtykiem na Pomorzu Zach.

  W kampanii 1806-1807 bronił się tu garnizon (5,7 tys. żoł., 58 armat, 14 moździerzy) dowodzony przez mjr. Gneisenau i mjr. Schilla przeciwko oddziałom franc. i poi. z korpusu Mortiera. 14 III 1807 Francuzi zajęli Zelno i zaatakowali fortyfikacje w rejonie w. Majkule na zachód od K.

  Potem walki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOJDANÓW, m. na Białorusi, na płd. od Mińska

  Gdzie 15 XI 1812 Rosjanie rozbili 3-tys. oddział gen. Kosseckiego. Idący z Wołynia na czele Armii Dunajskiej adm. Cziczagow wysłał na Mińsk straż przednią pod komendą gen. Lamberta z rozkazem zajęcia tego miasta i przecięcia w ten sposób drogi WA cofającej się spod Moskwy. Gub. Mińska gen...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt

Do góry