Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO DYWIZJA

  Utworzona latem 1808 z 3 pułków, wybranych z 3 dyw. wojska poi. (4,7 i 9 pp.). Dyw. przeszła na żołd franc. i została posłana do Hiszpanii, gdzie biła się pod Almaraz, Arzobispo, Talaverą, Ocańą i w obronie Toledo. Dowodził niąpoczątkowo gen. Valence. 1810 brała udział w wyprawie do Andaluzji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUTUZOW Michaił Iłłarionowicz, właśc. Goleniszczew-Kutuzow (16 IX 1745 - 28 IV 1813)

  Gen., potem feldmarsz. ros., ks. Smoleński, najsłynniejszy z ros. dow. epoki napoleońskiej. Ur. w Petersburgu, syn wojsk, inżyniera, wstąpił do armii jako kadet w wieku 12 lat. W 1764 znalazł się w Polsce, 1769 brał udział w walkach z konfederatami barskimi, 1770-1774 walczył na Krymie przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /4 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLEWSKI KORPUS STRZELCÓW (Kongens Liyjager Corps)

  Ochotniczy oddział lekkiej piech. duń., utworzony 1801 ze średnio zamożnych mieszkańców Kopenhagi do obrony miasta przed flotą ang. W 1807 korpus dzielnie bronił się przed ang. inwazją, potem walczył z hiszp. dyw. gen. La Romany. Włączony do regularnej armii, liczył się na liście starszeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLEWSKI LEGION NIEMIECKI (King s German Legion)

  Formacja na służbie ang., złożona z cudzoziemców, głównie Niemców. Kiedy w 1803 gen. Mortier zajął Hanower, król ang. Jerzy III, będący równocześnie elektorem hano-wer., polecił 28 VII 1803 ppłk. van der Deckeno-wi utworzenie p. dla Hanowerczyków, którzy nie chcieli służyć Francuzom. Van der...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUKOWIECKI Jan (15 X 1772 - 17 IV 1850), gen. poi.

  Ur. we Lwowie, syn wysokiego urzędnika austr. Ukończył wiedeńskie Theresianum, 1786 rozpoczął służbę w armii austr., brał udział w wojnie z Turcją 1788-1789 oraz z Francją 1792--1794, m.in. jako adiutant Wurmsera. Wszedł ponownie do służby w X 1806 jako kpt. we franc. dyw. gen. Sucheta, bił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRASNE, m. 50 km na zach. od Smoleńska, na drodze do Orszy

  Od 15 do 20 XI 1812 toczyły się tu zacięte walki między cofającymi się korpusami WA a ros. strażą przednią. Po kilku dniach postoju w Smoleńsku, kiedy to próbował uporządkować swoją armię, Napoleon ruszył dalej na zach., w kierunku Orszy.

  Wyprzedził go już w K. Miłorado-wicz ze swoją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /3 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAY DE KRAJOWA Paul (1735 - 1804), gen. austr.

  Ur. na Węgrzech, sławę zyskał w wojnie siedmioletniej 1756-1763, 1788 stłumił powstanie Wołochów, 1790 gen. Uczestnik wojen z rewolucyjną Francją, 1799 zastępował chorego Melasa na czele armii we Włoszech. Pokonał Scherera 5 IV 1799 pod Magnano, 1800 odzyskał Man-tuę. 1800 zastąpił arcyks...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREML, najstarsza, ufortyfikowana część Moskwy, siedziba carów

  Napoleon przybył tu 15 IX 1812, w kilka dni po zwycięskiej bitwie pod Mo-żajskiem. Już 16 IX pożar Moskwy był tak wielki, że iskry niesione przez wiatr mogły lada chwila zapalić magazyny prochu zgromadzone na K. Dlatego też cesarz w eskorcie żoł. Davouta zdecydował się wydostać za miasto. Przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREUTZ Kiprian Antonowicz (1777 - 1850), gen. ros.

  Z pochodzenia Inflantczyk, służył na dworze Stanisława Augusta, był jego adiutantem, towarzyszył mu po abdykacji w Grodnie i Petersburgu. Po śmierci króla wstąpił w 1801 do armii ros. jako płk.

  Uczestnik kampanii 1806-1807, dostał się do niewoli pod Morągiem. W kampanii 1812 dowodził tylną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROPIŃSKI Ludwik (1767 - 4 VIII 1844), gen. poi.

  Ur. w Paszukach na Litwie. Służbę wojsk, rozpoczął w 1791, uczestnik wojny przeciwko Rosji 1792 i powstania kościuszkowskiego. 17 VII 1812 gen. bryg., wziął udział w kampanii 1812,ale już 7 II 1813 złożył dymisję. Literat, przedstawiciel klasyków warszawskich. Zm. w Woronczynie na Wołyniu.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt

Do góry