Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WIELHORSKI Józef (1759 - 1817), gen. poi.

  Uczestnik kampanii 1792 w stopniu mjr., gen. mjr w powstaniu kościuszkowskim. Wysłany do Paryża w celu organizowania Legionów Polskich, 1797 szef 1 Legii, gen. bryg. w służbie Republiki Cisalpińskiej, brał udział w obronie Mantui, dowodząc płd. odcinkiem umocnień fortecy, dostał się do niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WESTFALIA, królestwo utworzone w płn. Niemczech 18 VIII 1807 po zawarciu pokoju w Tylży i odebraniu Prusom znacznej części ich ziem

  Napoleonowi chodziło o stworzenie potężnej forpoczty własnego cesarstwa, zasłony przed ewentualną odrodzonąpotęgąprus., instrumentu nacisku na państwa niem., wchodzące w skład Związku Reńskiego, a wreszcie modelowego organizmu państwowego w tej części Europy. W skład królestwa W. weszły:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WESTFALSKA ARMIA

  Składała się z gwardii oraz oddziałów liniowych. Wbrew radom Napoleona Hieronim Bonaparte utworzył swą konną straż przyboczną Gardę du Corps wyłącznie z West-falczyków. Był to szwadron ciężkiej jazdy, używany przede wszystkim do celów reprezentacyjnych. W 1812 pod jego eskortąHieronim powrócił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEYSSENHOFF Jan (11 IV 1774 - 1848), gen. poi.

  Ur. w Andżelmujże w Inflantach. Od 1789 w służbie wojsk., uczestnik wojny 1792 z Rosją i powstania kościuszkowskiego. Wrócił do służby 1806, od 1807 płk, dow. 12 pp., uczestnik kampanii 1809,1812-1813, mianowany 311 1813 gen. bryg. W powstaniu listopadowym dow. dyw. jazdy, zesłany do Kostromy. Autor...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIAZMA, m. między Gżackiem a Dorohobużem, na trasie odwrotu WA z Moskwy do Smoleńska

  3 XI 1812 doszło tu do krwawej bitwy między ros. strażami przednimi Miłoradowicza, Paskiewicza i Płatowa a korpusami ks. Eugeniusza Beauhamais, Davouta, Zajączka i Neya. Tego dnia zadania straży tylnej miał przejąć 3 korpus Neya, stojący już w W. Ku niemu, od wsch., zdążały korpusy: 4 ks...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAVRE, m. w Belgii, na płd. wsch. od Brukseli

  Gdzie 18-19 VI 1815 doszło do bitwy między prus. korpusem Thielmanna a franc. korpusem marsz. Grouchy’ego. Pobity pod Ligny marsz. prus. Blii-cher wycofał się nie na wsch., ale na płn., starając się utrzymać łączność z ang.-holend. armią Wellingtona.

  Ścigał go marsz. Grouchy, który ślepo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄSOWICZ-DUNIN Stanisław (8 V 1783 - 30 VI 1864), ofic. poi.

  Od 1809 w służbie wojsk., adiutant gen. Izydora Krasińskiego, od 1811 w p. szwoleżerów gwardii, w VII 1812 przeniesiony do osobistego sztabu Napoleona jako tłumacz i ofic. ordynansowy. Kiedy cesarz opuścił resztki WA w Smorgoniach, zabrał ze sobą W.-D., który zajmował się organizacją transportu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALUTYNA GÓRA, wzniesienie na wsch. od Smoleńska

  Gdzie 19 VIII 1812 doszło do krwawego starcia między cofającą się armią ros. a korpusami WA.

  Aby osłonić odwrót spod Smoleńska, Rosjanie pozostawili na wsch. od W.G. silną, 40-tys. ariergardę pod rozkazami gen. Baggowuta. 19 VIII Ney i Davout zaatakowali przeciwnika od czoła, podczas gdy Murat ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEISSENFELS, osada w Saksonii nad rz. Soławą, na płd. od Merseburga

  Gdzie 1 V 1813 doszło do starcia między wojskami napoleońskimi a armią sprzymierzonych. Realizując swój plan osaczenia głównych sił przeciwnika, Napoleon ruszył w końcu IV na Liitzen i Lipsk. Obawiając się, że nieprzyjaciel może unikać generalnej batalii i wycofać się na wsch. albo na płn...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDEA, dep. w zach. Francji

  10 III 1793 wybuchło tu ludowe powstanie przeciwko republikańskim władzom w Paryżu na znak protestu wobec dekretu Konwentu o powołaniu 300 tys. rekrutów na wojnę z Austrią.

  Powstanie objęło cały dep., tradycyjnie katolicki i rojalistyczny. Pod wodzą Cathelineau powstała Armia Katolicka i Królewska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 904

  praca w formacie txt

Do góry