Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  LERIDA, m. w płn.- wsch. Hiszpanii (Katalonia) nad rz. Segre, dopływem Ebro

  13 IV 1810 gen. Suchet rozpoczął oblężenie L., w którym uczestniczyły 1 i 3 p. Legii Nadwiślańskiej oraz komp. ułanów nadwiślańskich. 23 IV pod Margalef rozbito hiszp. odsiecz idącą z Tarragony. 29 IV przystąpiono do kopania rowów oblężniczych. W nocy z 12 na 13 V Francuzi i Polacy rozpoczęli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEJBIK

  Jednorzędowa krótka żoł. kurtka połowa (codzienna) ze stojącym kołnierzem wykonana z sukna, używana w koszarach, w obozie, w marszu, tj. wszędzie tam, gdzie nie obowiązywało noszenie munduru służbowego. L. był pozbawiony naramienników, miał za to dwie płytkie kieszenie.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  L’HERITIER Samuel-Franęois (6 VIII 1772 - 23 VIII 1829), gen. franc.

  Ur. w Angles, dep. Vienne. W służbie wojsk, od 1792, bił się nad Renem. 1800 ranny pod Marengo, zyskał sławę jako znakomity ofic. kaw., zarówno dragonów, jak też kirasjerów.

  Uczestnik kampanii 1805-1809, ranny pod Pruską Iławą, gdzie szarżował na czele 10 p. kirasjerów. 1809 gen. bryg. W kampanii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEJEUNE Louis-Franęois, baron (3 II 1775 - 26 II 1848), gen. i malarz franc.

  Ur. w Strasburgu, studiował malarstwo. Od 1792 w komp. studentów paryskiej Akademii Sztuk Pięknych.

  Od 1800 adiutant Berthiera, towarzyszył mu w kolejnych kampaniach. Był w oblężeniu Gdańska, pod Somosierrą, Essling i Wagram. 6IV 1811 wzięty do niewoli pod Uescas k. Toledo przez hiszp. partyzantów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGNICA, jedno z głównych m. Dolnego Śląska

  W V 1813 toczyły się tu walki między Armią Śląską Bliichera a korpusami WA. 5 VI nocował w L. Napoleon.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA KALISKA

  Jedna z trzech dyw. wojska poi., formowana od XI 1806 w Kaliszu przez gen. Pawła Skórzewskiego, którego 10 I 1807 zastąpił gen. Józef Zajączek.

  Składała się z 4 pułków piech. (otrzymały numery 5, 6, 7 i 8), z 2 pułków jazdy (3 p. ułanów i 4 psk.) oraz bat. art. Gotowe już bat. i szwadrony weszły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGION KOPTYJSKI

  Formacja wojsk, włączona do franc. Armii Wschodu w Egipcie. Utworzony w 1799 przez gen. Klebera po wyjeździć Bonapartego do Francji. Składał się z 500 chrześci-jan-Koptów, uzbrojonych na modłę europejską. L.K. rozwiązano w 1801.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA NADDUNAJSKA

  Poi. formacja wojsk., powołana dekretem z 8 IX 1799, na żołdzie Republiki Francuskiej. Tworzono ją aż do połowy 1800 w Pfalzburgu, Metz, a potem Strasburgu z Polaków - jeńców z armii austr. Składała się z 4 bat. piech., 4 szwadronów jazdy i komp. art. konnej. Łącznie liczyła niemal 4 tys. żoł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECOURBE Claude-Jacąues (22 II 1759 - 22 X 1815), gen. franc.

  Ur. w Besanęon, dep. Doubs, nieślubny syn ofic. Od 1777 w służbie wojsk., brał udział w oblężeniu Gibraltaru, 1789 kpt. gwardii narodowej.

  Od 1792 walczył nad Renem, 1794 gen. bryg., 1799 gen. dyw. Związany z Moreau, pozostawał w opozycji wobec Bonapartego, 1804 przeniesiony w stan spoczynku, 1805...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH

  Wojsk, formacje poi. powołane 9 I 1797 na mocy porozumienia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego z Administracją Generalną Lombardii pod nazwą Legiony Polskie Posiłkowe Rzeczypospolitej Lombardzkiej. Porozumienie to zatwierdził 27 I 1797 w Weronie dow. Armii Italii Napoleon Bonaparte.

  Oddziały poi. tworzono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /7 505

  praca w formacie txt

Do góry