Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WIRTEMBERGIA, państwo w zach. Niemczech

  Od 1793 należące do koalicji antyfranc., z której wystąpiło jednak po sukcesach Francuzów. Rządzone od 1797 przez Fryderyka I, który w III 1802 podpisał traktat z Francją. W zamian za rezygnację ze swych posiadłości na lewym brzegu Renu (ks. Montbeliard) w 1803 otrzymał dziewięć wolnych miast...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIKTOR EMANUEL I (24 VII 1759 - 10 I 1824), król Sardynii

  Ur. w Turynie, syn Wiktora Amadeusza III, brat i następca Karola Emanuela IV, wstąpił na tron w 1802. Zdecydowany nieprzyjaciel Francji i Napoleona. Od 1804 do 1814 przebywał na Sardynii pod osłoną floty ang. Decyzją kongresu wiedeńskiego odzyskał Piemont, Sabaudię i Niceę, otrzymał też Genuę i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRTEMBERSKA ARMIA

  Która odegrała istotną rolę w kampaniach napoleońskich, wielokrotnie była poddawana reorganizacji. Kawaleria gwardii składała się ze szwadronów (po jednym) Leibjager-Garde, Husaren-Garde i Dragoner-Gar-de. 1794 gwardia została rozwiązana, a jej żoł. przekazani do zakładu p. dragonów, który parę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /4 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILHELM I (24 VIII 1772 - 12 XII 1843), ks. Oranii, pierwszy król Niderlandów i w.ks. Luksemburga od 1815

  Ur. w Hadze, syn Wilhelma V Orańskiego, po zajęciu kraju w 1795 przez wojska franc. schronił się z ojcem w Londynie. Po traktatach pokojowych z Luneville i Amiens uznał Republikę Batawską w zamian za zachowanie ks. Nassau i odszkodowanie terytorialne (Fulda, Wein-garten, Dortmund). Złożył nawet...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WITTGENSTEIN Ludwik Piotr Christianowicz (1768 - 1842), gen. ros.

  Od 1826 feldmarsz., od 1834 ks. Tłumił powstanie kościuszkowskie, uczestniczył w wojnach z Francją 1805-1807. W kampanii 1812 dowodził osobnym korpusem, którego zadaniem była osłona Petersburga.

  Odniósł sukcesy pod Połockiem i Czasznikami, gdzie walczył m.in. z poi. dyw. piech. gen. Girarda. W czasie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILHELM II (6 XII 1792 - 17 III 1849), ks. Oranii, od 1840 król Holandii. Syn króla Wilhelma I

  1815 dow. korpusu holend. w armii Wellingtona, bił się pod Quatre-Bras i Waterloo, gdzie został ranny. Ożenił się z w.ks. ros. Anną, siostrą cara Aleksandra I, o której rękę ubiegał się daremnie Napoleon. 1831 na czele wojsk holend. uderzył na Belgię. 1848 przyjął liberalną konstytucję.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDEŃSKI KONGRES

  Międzynarodowy kongres obradujący w stolicy Austrii od jesieni 1814 do 9 VI 1815, z udziałem przedstawicieli 16 państw europejskich. Zwołany został przez zwycięską koalicję antynapoleońską (Rosja, Austria, Prusy, Anglia) i miał na celu dokonanie zmian terytorialnych oraz ustrojowych po upadku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /2 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILNO, historyczna stolica Litwy

  Odgrywało istotną rolę w kampanii 1812 jako centrum życia politycznego i działań militarnych. 28 VI zajęte przez Francuzów, od 28 VI do 16 VII przebywał tu Napoleon.

  W W. rezydował od 8 VII gub. Litwy gen. Dirk Hogendorp i kolejni gub. W., m.in. gen. Roch Godart. Na rozkaz cesarza 1 VII powołany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDEŃSKIE MOSTY, mosty na Dunaju w stolicy Austrii, opanowane podstępem 13 XI 1805 przez Murata

  W ostatniej fazie pościgu za Kutu-zowem, po kapitulacji Macka w Ulm, W A znalazła się na przedpolach Wiednia. Wkroczył tam Murat z czołówką swej kaw. Aby przeciąć Kutuzowowi dalszą drogę odwrotu na Morawy, należało przejść na lewy brzeg Dunaju. Przez Wiedeń przepływa tylko jedna z wąskich odnóg...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WINKOWO, w. w gub. kałuskiej, w pobliżu Tarutina

  Gdzie 18 X 1812 doszło do bitwy między częścią głównych sił ros. (ok. 45 tys.) Kutuzowa a awangardą WA (26 tys.), dowodzoną przez Murata.

  Po opuszczeniu Moskwy Kutuzow wykonał tzw. manewr tarutiński i skoncentrował swe siły w warownym obozie Tarutino, na płd. od stolicy. Murat, dysponujący...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /3 532

  praca w formacie txt

Do góry