Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  MURRAY George (1772 - 1846), gen. ang.

  Ur. w szkockiej rodzinie szlacheckiej, służbę wojsk, rozpoczął 1789 w 71 pp., potem w gwardii. 1793-1795 walczył we Flandrii, 1796 brał udział w eks-pedycji na płw. Quiberon, 1801 w Egipcie, następnie w Indiach Zach. W 1808 został kwatermistrzem generalnym gen. Moore’a, a od 1809 pełnił takież...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOUTON Georges (21 II 1770 - 27 XI 1838), hr. Lobau, gen. franc.

  Ur. w Phalsbourgu, dep. Mo-selle, od 1792 w armii, uczestnik walk nad Renem i w Italii, adiutant Jouberta.

  W 1805 gen. bryg., adiutant cesarza, bił się pod Austerlitz, Jeną, Pruską Iławą i Frydlandem. 1807 gen. dyw., 1808 w Hiszpanii, w 1809 uczestniczył w wojnie z Austrią, odznaczył się pod Essling...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZEUM ARMII (Musee de l'Armee)

  Główne franc. muzeum wojsk., mieści się w jednym ze skrzydeł paryskiego Pałacu Inwalidów. Dział poświęcony wojnom napoleońskim jest szczególnie bogaty. W Sali Sztandarów znajduje się m.in. chorągiew p. grenadierów gwardii, którą ucałował cesarz, żegnając się ze swymi żoł. na dziedzińcu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONTSERRAT, słynny klasztor w Hiszpanii (Katalonia)

  5 VII 1808 kolumna żoł. franc. gen. Schwarza dotarła w pobliże klasztoru z zamiarem dokonania tam rewizji i skonfiskowania skarbów. W miasteczku Bruch napotkała jednak silny opór ludności i zmuszona była się wycofać.

  Walki z powstańcami trwały przez dwa kolejne dni. Francuzi ponieśli znaczne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOLLENDORF Richard Joachim Heinrich (1724 - 1816), marsz. prus.

  Ur. w Lindenbergu, paź Fryderyka II, 1760 płk, 1762 gen.-mjr, odznaczył się podczas wojny siedmioletniej pod Lutynią i Tor-gau. 1783 gub. Berlina, 1793 marsz, polny, stanął na czele armii mającej przeprowadzić II rozbiór Polski. 1794 dowodził główną armią prus., wal-czącąprzeciwko Francji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONTEBELLO, w. we Włoszech (Lombardia) w pobliżu Pawii

  Gdzie 9 VI 1800 doszło do zwycięskiej dla Francuzów bitwy z Austriakami. Lannes, wyruszywszy z Pawii z awangardą armii franc. (6 tys.), napotkał k. M. korpus austr. gen. Otta, liczący 17 tys. żoł. Pierwszy atak Francuzów został odparty, ale kiedy nadeszła z pomocą 6-tys. dyw. Victora, Lannes odniósł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOMBELLO, pałac we Włoszech, w pobliżu Mediolanu, ofiarowany Bonapartemu przez władze Republiki Cisalpińskiej

  W okresie rokowań w Leo-ben i Udine, przed podpisaniem pokoju w Campo Formio, Bonaparte miał tu swój pierwszy dwór, którego ozdobą były jego żona Józefina oraz siostra Paulina.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONTENOTTE, m. we Włoszech (Piemont)

  Gdzie 12 IV 1796 Bonaparte rozbił piem. armię gen. Argenteau. Maszerując z wybrzeża Ligurii, Bonaparte starał się rozdzielić Piemontczyków gen. Colli od Austriaków gen. Beaulieu. Mając 9 tys. żoł., uderzył rankiem na 6-tys. korpus Argenteau. Dyw. gen. Amedee La Harpe’a otrzymała zadanie związania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONCEY Bon-Adrien Jeannot de (31 VII 1754 - 20 IV 1842), ks. Conegliano, marsz. cesarstwa

  Ur. w Moncey, dep. Doubs, syn adwokata z lokalnego parlamentu w Besanęon, który nabył dobra Moncey i mógł dzięki temu zmienić nazwisko. Służbę wojsk., parokrotnie przerywaną, rozpoczął 1769 jako ochotnik w p. Conti, następnie w Cham-pagne-Infanterie.

  Przed rewolucją, jako nieszlach-cic, doszedł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /3 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONTEREAU, m. we Francji (dep. Seine-et-Mame), u zbiegu Sekwany i Yonne

  Gdzie 18 II 1814 doszło do zwycięskiej dla Napoleona bitwy z korpusem wirtemb., należącym do Armii Czeskiej Schwarzenberga.

  W pierwszej połowie II 1814 Napoleon zajęty był atakowaniem Armii Śląskiej Bliichera (Champau-bert, Montmirail, Chateau-Thierry, Vauchamps), w tym czasie zaś Armia Czeska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /1 713

  praca w formacie txt

Do góry