Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  PIUS VI (Giovanni Angelo hr. Braschi, 25 XII 1717 - 29 VIII 1799), papież

  Ur. w Cesenie, 1773 kardynał, od 1775 papież. 1791 potępił Rewolucję, konstytucję cywilną i Kościół Konstytucyjny. Udzielał poparcia pierwszej koalicji antyfranc. i gościny licznym emigrantom-rojalistom. Traktatem z Tolentino podpisanym 19II 1797 zmuszony oddać Bolonię i Ferrarę, które zostały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIKA, broń drzewcowa piech.

  Stosowana w czasie Rewolucji przez paryską gwardię narodową, a w wojnach napoleońskich tylko 1812-1813 przez kozaków i ros. opołczenije oraz 1813 prus. Land-wehrę. P. używały w 1808 także oddziały portug. „ordenancy”, ale przy pierwszej okazji pozbywano się tej przestarzałej, mało skutecznej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIECHOTA, podstawowy rodzaj broni, żoł. walczący pieszo

  W okresie wojen napoleońskich nastąpiły istotne zmiany zarówno w organizacji tego rodzaju wojsk, jak też ich taktyki działań w polu. Najwcześniej wprowadzono je w armii franc., na której wzorowały się najpierw armie sprzymierzone (np. wojsko poi., formacje państw niem. i wł.), a potem armie wrogich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /3 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIECHOTA LEKKA FRANCUSKA

  Wywodziła się z 12 bat. strz. pieszych, jakie istniały w dawnej armii królewskiej i nosiły historyczne nazwy prowincji, w których były formowane.

  1 IV 1791 zmieniono nazwy na kolejne numery bat. piech. lekkiej, której zadaniem miało być teraz prowadzenie działań rozpoznawczych, osłonowych i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIECHOTA LINIOWA FRANCUSKA

  Wywodziła się z regimentów liniowych armii królewskiej, noszących historyczne nazwy, zazwyczaj prowincji, w których były kiedyś formowane. 1 I 1791 nazwy te zastąpiono kolejnymi numerami i tak powstało 101 pułków piech. liniowej. 28 VIII 1791 z oddziałów paryskiej gwardii narodowej utworzono pułki nr...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PIEKIELNE KOLUMNY” (Les colonnes infernales)

  Małe i szybkie jednostki specjalnego przeznaczenia franc. armii republikańskiej utworzone 1794 w Wandei przez gen. Turreau.

  W czasach cesarstwa nazwę „p.k.” lub bryg. nadano bryg. kaw. gen. Lasalle’a, złożonej z 5 i 7 p. huz., która odniosła wiele zwycięstw w walce z Prusakami 1806 i Rosjanami 1807...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELASZKOWO (Pielaszkowice), osada na Śląsku, k. Środy Śląskiej

  Gdzie 4 VI 1813 wielki koniuszy Caulaincourt podpisał z prus. gen. Kleistem i ros. dyplomatą Szuwałowem rozejm o czasowym zawieszeniu działań wojennych. Podejmując tę decyzję, Napoleon chciał zyskać czas na zwiększenie sił WA, zwłaszcza kaw. W rzeczywistości jednak rozejm przerwał jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PIENIĄDZ W OBLĘŻENIU ZAMOŚCIA”

  Monety bite w 1813 na wypłatę żołdu dla poi. załogi oblężonego przez Rosjan Zamościa. Wybito 7830 sztuk srebrnych dwuzłotówek i 1330 miedzianych sześciogroszówek. Na awersie figurował napis: „Pieniądz w oblężeniu Zamościa 1813”, a na rewersie: „6 groszy - Boże dopomóż wiernym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PICTON Thomas (1758 - 18 VI 1815), gen. ang.

  Ur. w Poyston, syn walijskiego szlachcica, służbę wojsk, rozpoczął w 12 pp., mając 13 lat. 1778 kpt., potem przez wiele lat pozostawał na półżołdzie i nie awansował. 1794 popłynął do Indii Zach., gdzie u boku Johna Vaughana brał udział w zdobywaniu wysp Santa Lucia, Saint Vincent i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERO NEGRO, osada w Portugalii

  Za pierwszą linią obrony Torres Vedras, gdzie Wellington miał swoją kwaterę od X 1810 do III 1811.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /103

  praca w formacie txt

Do góry