Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  POZZO DI BORGO Charles-Andre (Karl Osipowicz) (8 III 1764 - 15 II 1842), Korsykanin, gen. i dyplomata ros.

  Zaciekły przeciwnik Napoleona. Wstąpił do służby ros. w 1805 jako radca stanu w min. spr. zagr. Posłany do Wiednia i Neapolu, 1807 otrzymał stopień płk. i przydzielony został do świty cara Aleksandra I. Ponownie z misją dyplomatyczną w Wiedniu, podpisywał w 1812 w imieniu cara pokój z Turcją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPAGANDA

  Odgrywała wielką rolę w wojnach prowadzonych przez Napoleona, który stosował ją w znacznie większym stopniu niż inni przywódcy tej epoki. Miała ona nie tylko pobudzić żoł. do najwyższego wysiłku na polu walki, ale również umocnić poparcie franc. społeczeństwa (w mniejszym stopniu podbitych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /2 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁBRYGADA (franc. demi-brigade), jednostka wojsk, w armii franc.

  Odpowiednik p. Jednostki takie wprowadził Konwent w 1793 na wniosek deputowanego Edmonda Dubois de Crance. W skład półbryg. wchodziły 3 bat., z czego 1 z dawnych pułków, a 2 z ochotników. Półbryg. były wzmocnione komp. art. pieszej w sile 6 dział. 22 IX 1803 przemianowano je na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁŻOŁDOWCY (franc. demi-soldes)

  Ofic. WA, zwolnieni z czynnej służby za Pierwszej i Drugiej Restauracji, otrzymujący żołd w znacznie zmniejszonym wymiarze. Na mocy królewskiego ordo-nansu z 12 V 1814 rozwiązano 100 pułków piech. i 38 pułków kaw.

  W ten sposób usunięto z armii 20 tys. ofic., przede wszystkim bonapartystów. Ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRADT Dominique (23 IV 1759 - 18 III 1837), amb. franc. w Warszawie

  Ur. w Allanche, dep. Can-tal, ukończył studia teologiczne w Paryżu i przyjął święcenia kapłańskie. 1789 deputowany kleru do Stanów Generalnych, w 1791 udał się na emigrację ze swoim protektorem, arcybp. Rouen.

  Do Francji powrócił w początkach Konsulatu w 1802 dzięki wstawiennictwu swego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKI Włodzimierz (5 V 1789 - 8 IV 1812), ofic. poi.

  Syn targowiczanina Stanisława Szczęsnego, otrzymał od cara Aleksandra I stopień płk. armii ros. za wystawienie p. kozaków. 1808, by zmyć plamę na pamięci ojca, wstąpił do wojska poi., wystawił własnym kosztem baterię art. konnej. 1809 szef szwadronu, odznaczył się pod Raszynem i Sandomierzem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGA, wsch. część Warszawy, na prawym brzegu Wisły

  W I 1807 Napoleon rozkazał zmodernizować znajdujące się tam fortyfikacje z czasów powstania kościuszkowskiego. Zajmowali się tym inżynierowie franc., którym podporządkowano poi. żoł. wykonujących prace ziemne. 1807--1809 wyburzono kilkaset domów, by oczyścić przedpole fortyfikacji.

  Na mocy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKI Stanisław Kostka (1755 - 14 IX 1821), polityk poi., prezes Rady Ministrów Ks. Warszawskiego

  Ur. w Lublinie, od 1778 poseł na sejmy, potem poseł na Sejm Czteroletni, członek Rady Nieustającej, jeden z twórców Konstytucji 3 Maja.

  1792 gen. art. koronnej, walczył na Litwie przeciwko interwencji ros. Po upadku Rzeczypospolitej osiadł w Wilanowie. 1800 współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKI Stanisław (6 V 1776 - 29 XI 1830), gen. poi.

  Ur. w Monasterzyskach na Ukrainie, ukończył Szkołę Rycerską. Uczestnik wojny 1792 przeciwko Rosji i powstania kościuszkowskiego. Związany z ks. Poniatowskim, towarzysz jego zabaw w Pałacu Pod Blachą i Jabłonnie.

  W XII 1806 płk, dow. 2 pp. 20 III 1810 gen. bryg., w kampanii 1812 dowodził bryg...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PONTONIERZY

  Żoł. wyspecjalizowani w budowie mostów, wykonujący też wiele prac saperskich. Napoleon utworzył odrębne oddziały p., aby przyspieszyć działania ofensywne WA (przekraczanie dużych przeszkód wodnych).

  P. dysponowali specjalistycznym sprzętem, m.in. pontonami, z których w ciągu kilku godzin mogli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /617

  praca w formacie txt

Do góry