Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 1747-1760

  Śmierć wielkiego władcy Persji Nadir Sza­cha (1688-1747) zakończyła 11-letni okres dynastii Afszarów i przyczyniła się do przej­ściowego rozpadu perskiego imperium, któ­re podzielili między siebie dowódcy Nadira. W 1747 o władzę walczyło 6 rywali; w 1760 środkowa i południowa Persja znalazła się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCY'EGO BUNT 1403

  Król Anglii Hen­ryk IV (1367-1413) był uzurpatorem, mimo to dopuszczał się obrazy baronów. Ród Per-cych, na którego czele stał hrabia Northum-berland, do 1402 popierał Henryka. W 1402 syn Northumberlanda, sir Henry Hotspur (Raptus) Percy (1366-1403) w bitwie pod Hamildon Hill (Anglicy odparli tam najazd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 1779-1794

  Po

  śmierci perskiego władcy Karima Chana (1705P-1770) z dynastii Zand wybuchły walki o władzę pomiędzy członkami tej dynastii. W 1785 szachem został Dżafar Chan. Głównym wrogiem dynastii Zandów był członek rywalizującego rodu Kadżarów (patrz perska wojna domowa 1747-1700). Aga Mohammad Chan (Achta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEARL HARBOR 1941

  W niedzielę 7 grud­nia 1941, o godz. 7:55 rano, zespoły japoń­skiego lotnictwa morskiego znienacka za­atakowały amerykańską bazę lotniczą i mor­ską w Pearl Harbor na wyspie Oahu, na Hawajach. Ataku nikt się nie spodziewał, mimo że od pewnego czasu narastało napię­cie między Stanami Zjednoczonymi a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAGWAJSKA WOJNA DOMOWA 1947

  Generał Higinio Morinigo mianowany pre­zydentem Paragwaju w 1940 zawiesił konstytucję i sprawował rządy w stylu dyktatury wojskowej. W okresie jego rządów docho­dziło w Paragwaju do częstych zakłóceń porządku publicznego, między innymi do strajków powszechnych i demonstracji stu­denckich. Siły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEKOTÓW WOJNA 1637

  Wojowniczy In­dianie Pekot zamieszkujący lasy południo­wej części Nowej Anglii, między zatoką Narragansett a rzeką Connecticut, prowa­dzili na tym terenie wojnę z rywalizującym plemieniem indiańskim. Osiedlanie się ko­lonistów angielskich w dolinie rzeki Con­necticut wzbudziło niezadowolenie Peko-tów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAGWAJSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1810-1811

  W 1776 Paragwaj, Argentyna, Boliwia i Banda Oriental (Urugwaj) stano­wiły jedno wicekrólestwo La Pląta. Gdy Napoleon (1769-1821) zdetronizował króla Hiszpanii Ferdynanda VII (1784-1833), Argentyńczycy powołali w Buenos Aires juntę sprawującą władzę w Zjednoczonych Prowincjach La Pląta i zwrócili się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELOPONESKA WOJNA PIERWSZA 460-445 p.n.e.

  Ateński Związek Morski (inaczej symmachia delijska) (patrz grecko-perskie wojny) przekształcił się stopniowo w ateń­skie imperium morskie, na co niechętnie patrzyła Sparta i Korynt, dwa rywalizujące z Atenami greckie miasta-państwa. Ogar­nięta powstaniem helotów (patrz messeńska wojna trzecia ok...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /6 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAGWAJSKIE POWSTANIE 1959-1960

  Wielu mieszkańców Paragwaju sprzeciwia­jących się brutalnym rządom generała Al-fredo Stroessnera (ur. 1912), prezydenta kraju od 1954, uciekło do Argentyny i za­łożyło tam bazy, z których prowadzono ataki na rodzinny kraj w nadziei na oba­lenie rządu. We wrześniu 1959 Stroessner rozkazał zamknąć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIESKO-CESARSKA WOJNA 1081-1084

  Wyklęty i zdetronizowany przez papieża Grzegorza VII (1020?-1085) król niemiecki Henryk IV (1050-1106) przegrał w 1080 bitwę ze stronnictwem papieskim, mimo to prowadził nadal wojnę z papieżem; najechał Italię. Nie powiodły się oblężenia Rzymu w 1081 i 1082. W 1083 Henryk zdobył prawobrzeżną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 532

  praca w formacie txt

Do góry