Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  PERSKIE BUNTY 521-519 p.n.e.

  Po objęciu perskiego tronu w czasie PERSKIEJ WOJ­NY DOMOWEJ 522-521 Dariusz I (558?--486) walczył jeszcze przez dwa lata o umoc­nienie władzy, w niektórych prowincjach napotykał pewien opór. Dariusz rozpoczął od pośpiesznego marszu na Medię, gdzie zwyciężył, kazał stracić pretendenta do tro­nu w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKIE PODBOJE 519-509 p.n.e.

  Po

  umocnieniu władzy w Persji, król Dariusz I Wielki (558?-486) (patrz perskie bunty 521-519 p.n.e.) podjął wyprawy wojenne mające na celu ochronę granic i powiększenie impe­rium. Zaczął od zabezpieczenia granic, po­tem, według greckiego historyka Herodota (484?-425), wystąpił przeciw dokonującym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKI NAJAZD NA GRECJĘ 480-479 p.n.e

  Po klęsce Persów pod MARATONEM król Dariusz I (558P-486) zaczął zbierać armię i flotę, przygotowując się do najazdu na Grecję. Zmarł przed rozpoczęciem działań, a wyprawę poprowadził w 480 jego syn i następca, Kserkses I (519P-465). Persowie przeszli przez Macedonię, która była ich państwem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKI NAJAZD NA INDIE MOGOŁÓW 1738-1739

  Przyczyną najazdu Nadir Sza­cha (1688-1747) z Persji na upadające im­perium Mogołów (Indie) była pomoc udzie­lona Afgańczykom przez cesarza z dynastii Mogołów w czasie PERSKO-AFGAŃSKIEJ WOJNY 1726-1738. Prowadząc 50 tysięcy żo nierzy Nadir zmusił Kabul do kapitulacji we wrześniu 1738 i ruszył do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKO-AFGAŃSKA WOJNA 1726-1738

  Pod koniec AFGAŃSKICH POWSTAŃ 1709-1726 Afgańczycy opanowali niemal połowę Persji i zmusili do abdykacji szacha z dynastii Safawidów perskich, Husajna (l 675?-1726), na korzyść Aszrafa, Afgań-czyka z plemienia Gilzajów (zm. 1730). Nie koronowany szach z dynastii Safawidów, Tahmasp II (zm. 1739), polegał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERONISTÓW POWSTANIA 1956-1957

  Po obaleniu Juana Domingo Perona (1895--1974), dyktatora Argentyny (patrz argen­tyński przewrót 1955), na czele tymczasowego rządu popieranego przez wojsko stanął najpierw generał Eduardo Lonardi (1896--1956), a potem generał Pedro Pablo Euge­nio Aramburu (1903-1970). Aramburu usu­nął Lonardiego podczas...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA REWOLUCJA 1906-1909

  Na po­czątku XX w. Persja przeżywała głęboki kryzys wewnętrzny; nieudolny szach był chory, gospodarce groziło załamanie na skutek spadku cen srebra i nie spłaconej jeszcze pożyczki rosyjskiej, a ponadto Persja stała się ofiarą handlowej rywalizacji między Rosją a Wielką Brytanią. Ulegając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA REWOLUCJA 1921

  W 1921 Persja była bliska upadku. Ahmad (1898-1930), ostatni szach z dynastii Kadżarów, był władcą słabym i skorumpowanym, gospo­darka państwa znajdowała się w złym stanie, była zdominowana przez Rosję i Wielką Brytanię, kierujące się własnymi interesami handlowymi i strategicznymi. Chcąc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 1500-1503

  Uzun Hasan (1420-1478), turkmeński przy­wódca, ustanowił w zachodniej Persji i Azer­bejdżanie krótkotrwałą dynastię. Dynastia ta wkrótce upadła i Azerbejdżan przeszedł w 1501 pod panowanie Safawidów. Turk-meńska dynastia Białych Owiec (Al Koyun-lu), pozostająca pod wpływem poglądów derwiszów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 1722-1730

  W 1722 Afgańczycy podbili Persję (patrz afgańskie powstania 1709-1726), poddał im się szach Husejn z dynastii Safanidów (l 675?-1726). Jego syn Tahmasp (zm. 1739) zbiegł na północ do Chorasanu i ogłosił się szachem jako Tahmasp II. Zamieszanie i walki w Persji umożliwiły Turkom w la­tach 1723-1725...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt

Do góry