Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  PERSKO-LIDYJSKA WOJNA 547-546 p.n.e

  Cyrus II Wielki (600P-529) władca wasal­nego państwa Persji An-si (Partia) podleg­łego królestwu Medów, został po MEDYJ-SKO-PERSKIEJ WOJNIE 550-549 p.n.e. władcą Medii. Bez poważniejszych walk wkroczył do stolicy Medów, Ekbatany, i przeniósł skarb państwa do stolicy An-si, Suzy. Król Lidii, Krezus (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERU WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1820--1825

  Jose de San Martin (1778-1850), południowoamerykański przywódca rewo­lucyjny pochodzenia hiszpańskiego, był przekonany, że dopóki Peru, stary bastion hiszpańskiej władzy królewskiej, nie zo­stanie wyzwolone, Ameryka Południowa nie będzie wolna. Po pokonaniu Hiszpanów w Chile (patrz chilijska wojna o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERUWIAŃSKA WOJNA DOMOWA 1842--1845.

  W 1842 po śmierci prezydenta Au-gustina Gamarry (1785-1841) w bitwie pod Ingavi w czasie PERUWIAŃSKO-BOLI-WIJSKIEJ WOJNY 1841, wybuchła w Peru wojna domowa. Na początku 1843 Manuel Ignacio Vivanco, tytułujący się „uzdrowi­cielem", przejął władzę i mając poparcie wojska rozpoczął rządy dyktatorskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETERLOO MASAKRA 1819

  Na początku XIX w. społeczeństwo angielskie dzieliło się na klasę uprzywilejowaną, która po NAPOLE­OŃSKICH WOJNACH obawiała się rewo­lucji, oraz klasy niższe żądne reform par­lamentarnych i gospodarczych. Starcie było nieuniknione i doszło do niego 16 sierpnia 1819 na St. Peter's Field w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERUWIAŃSKA WOJNA PARTYZANCKA 1980-

  W połowie lat osiemdziesiątych XX w. grupy partyzanckie znane pod nazwą Świetlisty Szlak, których ideologia jest mie­szaniną maoistowskiego komunizmu i daw­nych szczepowych wierzeń, rozpoczęły w Peru akcje terrorystyczne; partyzanci niszczyli własność prywatną i rządową oraz mordowali lokalnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKO-AFGAŃSKA WOJNA 1816.

  Przygo­towując się do najazdu na Afganistan i za­jęcia Heratu, miasta, do którego Persowie rościli sobie prawa, perskie wojska szacha Fatha Alego (1766-1834) wyruszyły do Ghorianu, perskiej twierdzy przygranicznej. Afgański zarządca Heratu przekupił Persów, obiecując im dużą sumę płatną w monetach z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKO-AFGAŃSKA WOJNA 1836-1838.

  Za namową Rosji władca perski Mohammad Szach (1810-1848) zdecydował się zaatako­wać Afganistan i w tym celu zgromadził wojska w Chorasanie. 23 listopada 1837 Persowie rozpoczęli oblężenie Heratu. Af-gańczycy wspomagani przez Anglików, któ­rzy dążyli do wyeliminowania wpływów Rosji na tym terenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKO-AFGAŃSKA WOJNA 1855-1857

  Traktat z Peszawaru z 1855 był oficjalnym potwierdzeniem pokoju i przyjaźni między Wielką Brytanią i Afganistanem i zakończył 12-letni okres działań wojennych. W tym samym roku Persowie wkroczyli do Afgani­stanu, by zdobyć Herat prośbę Afganistanu Wielka Brytania udzie­liła mu pomocy w walce z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKO-AFGAŃSKA WOJNA 1798.

  Anglicy nakłaniali szacha Persji, Fatha Alego (1766-1834), by wywarł presję na afgań­skiego króla Zamana (zm. 1801?) i odwiódł go od wyruszenia na Indie brytyjskie. Za-man, jeden z 22 potężnych braci Bara-kzajów (rządząca dynastia w Afganistanie), zaplanował zbrojny atak na Delhi i Ka­szmir i wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 522-521 p.n.e.

  Walki o władzę pomiędzy członkami per­skiej dynastii Achemenidów były częstym zjawiskiem. Król Kambyzes II (zm. 522), syn i następca Cyrusa II Wielkiego (600?--529) zamordował potajemnie swego brata Smerdisa (zm. ok. 525), by nie dzielić z nim władzy. Kambyzes wyprawił się na Egipt, pod Peluzjum (525)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt

Do góry