Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  PORTUGALSKI PRZEWRÓT 1640

  Ucisk hiszpański w Portugalii i hiszpańskie tendencje unifikacyjne do­prowadziły do zawiązania spisku; uzyskał on poparcie Jana (1605-1656), księcia Bra-gangy. l grudnia 1640 doszło do powstania w Lizbonie. Spiskowcy zaatakowali pałac królewski. Ofiarowano portugalską koronę Janowi, księciu Braganęy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKA WOJNA DOMOWA 1823--1824

  W czasie tworzenia demokratycznej konstytucji portugalscy rojaliści wzniecili dwa nieudane powstania mające na celu przywrócenie monarchii absolutnej; pierw­sze wybuchło w Vila Real, drugie - w Vila Franca de Xira. To ostatnie popierał Dom Miguel (1802-1866), trzeci syn króla Portugalii Jana VI (1769-1826)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH WSCHODNICH 1601-1641

  Na początku XVII w. Holendrzy zyskali prze­wagę w Indiach Wschodnich (Archipelag Malajski wraz z Indochinami i Indiami) i zaczęli usuwać Portugalczyków z tych obszarów, na których osiedlili się przed stoma laty. W 1602 wielka portugalska flota wojenna została pobita przez Holendrów u wybrzeży Wysp Banda...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKA WOJNA DOMOWA 1826--1827

  Po śmierci króla Portugalii Jana VI królem został jego syn, cesarz Brazylii Piotr I (1798-1834), który panował w Por­tugalii jako Piotr IV (patrz portugalska wojna domowa 1823-1824). Ku zadowoleniu liberałów król ustanowił konstytucję (opartą na brytyjskim systemie parlamentarnym), pozostał jednak w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-KASTYLIJSKA WOJNA 1140

  Poprowadziwszy Portugalczyków do zwy­cięstwa nad Maurami (muzułmanie) w bit-w : pod Ouriąue (miejsce niepewne, ale piawdopodobnie nie jest to dzisiejsze Ouri­ąue w południowej Portugalii), hrabia Al­fons Henryk (1112-1185) ogłosił swą nie­zależność od kuzyna, króla Kastylii i Leonu Alfonsa VII (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKIE KAMPANIE PRZECIW DIU 1509-1547

  Portugalia chcąc zapewnić so­bie monopol na handel korzeniami z Indii Wschodnich musiała odebrać egipskim mu­zułmanom panowanie na Morzu Arabskim. Równolegle z zakładaniem twierdz i punk­tów handlowych w Indiach (patrz portugal­skie podboje w indiach i indiach wschod­nich 1500-1545) w 1509 Portugalczycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALII l MOGOŁÓW WOJNA 1631--1632

  Hugli (Hooghly), miasto w delcie Gangesu i Brahmaputry, założone przez Portugalczyków w 1537, stało się wkrótce największym portugalskim portem w Zatoce Bengalskiej, we wschodniej części Indii. Sukces stał się również przyczyną jego upadku. Portugalczycy mieli monopol han­dlu solą, kontrolowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJA W PORTO 1820

  Po pokonaniu Francji w wojnie na PÓŁWYS­PIE IBERYJSKIM, stanowiącej ważną fazę NAPOLEOŃSKICH WOJEN, rządy w Por­tugalii sprawował ustanowiony przez Brytyj­czyków regent. Król Portugalii Jan VI (1769-1826) pozostawał nadal w Brazylii, dokąd uciekł w czasie wojny i gdzie założył dwór. Obawiając się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA WOJNA DOMOWA 1768-1773

  W 1768 powstał w Polsce związek polskiej szlachty i magnatów katolickich, znany jako konfederacja barska, którego celem było przeciwstawienie się wpływom Rosji i jej żądaniu równych praw politycznych i reli­gijnych dla protestantów i wyznawców pra­wosławia. Konfederacja, popierana energicz­nie przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKO-TURECKA WOJNA 1614-1621

  W odwecie za podżeganie przez Polskę do powstań w zajmowanej przez Turków Moł­dawii i Wołoszczyźnie Turcy sprzymierzeni z Tatarami dokonywali krwawych napadów na Ukrainę. Hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620) wyruszył z 10-tysięcznym woj­skiem do Mołdawii i z pomocą Kozaków i Mołdawian pokonał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt

Do góry