Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  PÓŁNOCNA WOJNA PIERWSZA 1655-1660

  Król Szwecji Karol X (1622-1660) dążył do opanowania pobrzeży bałtyckich Rze­czypospolitej (patrz polsko-szwedzka woj­na o inflanty druga 1617-1629). Najechał Polskę prowadzącą wojnę z Rosją (patrz

  ROSYJSKO-POLSKA WOJNA 1654-1656; ROSYJSKO-

  -szwedzka wojna 1656-1658). Zwyciężył w kil­ku bitwach i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /7 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PUCZ PIWIARNI" 1923

  Adolf Hitler, przywódca partii nazi­stowskiej, kierował nieudaną próbą obalenia republikańskiego rządu Niemiec. 8 listopada 1923 w Monachium bojówkarze jego partii wdarli się na duży polityczny mityng miej­scowych prawicowych polityków w jednej z piwiarni i wymusili na bawarskich przywódcach deklarację...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁNOCNA WYPRAWA 1926-1928

  władzę między rywalizującymi dowódcami.Kierując się zasadami Suną, w celu zjedno­czenia kraju wojska Kuomintangu pod do­wództwem generała Czang Kaj-szeka(1886-1975) wyruszyły w lipcu 1926 z Kan­tonu, siedziby Kuomintangu, i skierowałysię na północ. Do sierpnia opanowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUEBLO POWSTANIE 1680

  Pod koniec XVI w. Hiszpanie zaczęli posyłać misjo­narzy katolickich do wiosek indiańskich na terenie obecnego Meksyku, gdzie mie­szkały wówczas różne plemiona Indian, którym Hiszpanie nadali wspólną nazwę Pueblo. Indianie szybko podporządkowali się kolonizatorom, ale z biegiem czasu niszczenie przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŁNOCNOAFRYKAŃSKIE KAMPANIE 1940--1943

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY II głównym celem państw Osi w Afryce Pół­nocnej było zdobycie Kanału Sueskiego, a tym samym osiągnięcie panowania na Morzu Śródziemnym; dlatego też alianci starali się utrzymać te strategicznie ważne ttereny. Większość walk toczyła się wzdłuż wybrzeży Libii i Egiptu;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO WOJNA 1808--1814

  Napoleon (1760-1821) zawsze na­potykał kłopoty na Półwyspie Iberyjskim, nawet przed podjęciem przez Austrię próby uniezależnienia się w czasie NAPOLEOŃ­SKICH WOJEN - kłopoty te skończyły się dopiero z końcem jego panowania. Gdy Portugalia, sojusznik Wielkiej Brytanii, nie chciała uczestniczyć w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACERIA 1440

  Pięciomiesięczny bunt francuskich książąt i magnatów wybuchł po podobnym powstaniu w Pradze (stąd nazwa) i pozostałej części Czech. STULETNIA WOJNA obniżyła autorytet francuskiego monarchy, a przydała potęgi możnowład-com, którzy niekiedy osiągali całkowitą niezależność. Karol, chcąc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE LISTOPADOWE 1830-1831

  Potrzecim rozbiorze Polski (patrz insurekcja kościuszkowska 1794) działania administ­racji rosyjskiej sprawującej rządy w Polsce

  upokorzenia i pozbawianie praw i swobód

  oburzały polskich poddanych i budziływ nich pragnienie walki o niepodległość.Polscy żołnierze zawiązali tajny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCHOWY SPISEK 1605

  Tajne działania podejmowane przez kraje katolickie w celu obalenia władz w Anglii (inicjowane zwykle przez Hiszpanię) stały się również bodźcem do zawiązania spisku w kraju; uczestnicy konspiracji zamierzali wysadzić parlament i zabić króla Jakuba I (1566-1625) w dniu 5 listopada 1605 (ustalony termin...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-MAROKAŃSKA WOJNA 1458-1471

  Po upadku KONSTANTY­NOPOLA (1453) Europa drżała przed Turkami osmańskimi. Przejawem tego strachu było porozumienie między portugalskim królem Alfonsem V Afrykańskim (1432--1481) i królem Kastylii Henrykiem I (1425-1474) w sprawie krucjaty przeciw muzułmanom. Henryk miał podbić państwo Maurów w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt

Do góry