Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ROSYJSKI PODBÓJ AZJI ŚRODKOWEJ 1865--1881

  Turkmeńscy i tatarscy koczownicy w Azji Środkowej, zamieszkujący stepy na południe od Syberii, dostali się pod pano­wanie Rosji w XIX w. Istotną rolę w pod­porządkowywaniu plemion kirgiskich zaj­mujących terytoria po rzekę Syr-Darię ode­grały twierdze wzniesione przez cara Alek­sandra I (1777-1825) i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKI PRZEWRÓT 1762

  Gwardię i sfery dworskie zrażało postępowanie cara Piotra III (1728-1762). Szczególny opór budziły próby ściślejszego podporządkowania cerkwi i og­raniczenie jej praw. Jego ambitna żona, Niemka, Katarzyna (1729-1796), zawiązała spisek mający na celu przejęcie władzy; do spisku wciągnięto gwardię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODOS OBLĘŻENIE 305-304 p.n.e.

  W nie­ustającej walce z Ptolomeuszem I (zm. 283?) (patrz diadochów wojna 323-231 p.n.e.) An-tygon I (ok. 382-301) podjął niefortunną decyzję oblężenia Rodos (wyspa i miasto). Po utracie Cypru w 307 Ptolomeusz nie miał żeglarzy i wobec tego dostawy drewna z Rodos na budowę okrętów straciły na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADlPUTÓW POWSTANIE PRZECIW AU-RANGZEBOWI 1679-1709

  Prawowierny muzuimanin, indyjski cesarz z dynastii Mogołów Aurangzeb (1618-1707), który przyjął tytuł Alamgir (Zdobywca świata), postanowił podnieść godność islamu przez poniżenie hindusów (wyznawców hinduiz­mu) i ich władców. W 1678 pojmował małoletniego radżputańskiego następcę tro­nu Marwaru...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPUBLIKA Z NIEDŹWIEDZIEM NA SZTAN­DARZE, POWSTANIE W KALIFORNII 1846

  Po wybuchu MEKSYKAŃSKIEJ WOJNY 1846-1847, amerykańscy osadnicy w Kali­fornii pod wodzą kapitana C. Fremonta (1813-1890) wypędzili władze meksykań­skie i 14 czerwca 1846 ustanowili niepod­ległe państwo pod nazwą Republika z Nie­dźwiedziem na Sztandarze. W lipcu amery­kańska eskadra pod dowództwem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RASZTRAKUTÓW l ĆOLÓW WOJNA ok. 940-972.

  W czasie pierwszej wojny ĆA-LUKJÓWI RASZTRAKUTÓW w Indiach Rasztrakutowie, dawni wasale Ćalukjów, mieli okazję do powiększenia terytoriów przez przyłączenie do nich Malwy, króles­twa położonego na północ od rzeki Nar-mady, a za panowania króla Kryszny III (wzmian. 939-968) - do zdobycia dawnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RIELA POWSTANIE PIERWSZE 1869-1870

  Kiedy w 1869 Kompania Zatoki Hudsońskiej przekazała rządowi kanadyjskiemu posiadane przez nią obszary w obecnej południowej Manitobie, francusko-kanadyjscy potomkowie Indian obawiali się, że mogą utracić swoje tradycyj­ne prawa do osiedlania się w dolinie rzeki Red. Louis Riel (1844-1885), Metys...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAZI N A POWSTANIE 1665-1671.

  Po woj­nie ROSYJSKO-POLSKIEJ 1658-1667 Stiepan (Stieńka) Razin (zm. 1671), którego brat został stracony za dezercję, w 1665 został przywódcą ubogich Kozaków z gór­nego biegu Donu. W latach 1667-1668 dokonywał napadów na obszary położone nad dolnym biegiem Wołgi oraz rzeki Jaik (Ural), a w latach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RIFENÓW WOJNA 1893

  Muzułmańscy Ber-berowie zwani Rifenami, zamieszkujący gó­ry Er-Rif w północnej części Maroka, za­grażali hiszpańskim posiadłościom na ma­rokańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Gdy sułtanowi Maroka nie udało się uspo­koić Rifenów, Hiszpanie wznieśli fortyfika­cje dookoła swojej enklawy Melilla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REBEKI NAPADY 1842-1844.

  Członkowie tajnego sprzysiężenia w wiejskim okręgu Carmarthenshire w Walii protestowali prze­ciw wielu przejawom zła, potępiali rząd brytyjski za opór stawiany przemysłowym i politycznym reformom wysuwanym przez czartyzm, za ucisk rolników, wzrost podatków i za wprowadzone „reformy" prawa

  ubogich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt

Do góry